Gå till innehållet

Ny forskning om vikten av invandrade vargar

Varg. Foto: Sören Lindén http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-soren-linden/

Varg. Foto: Sören Lindén 

En ny studie från vargforskningsprojektet SKANDULV visar att invandrade vargar är bättre än den inavlade skandinaviska vargstammen på att hitta en partner och att föröka sig. Dessutom bidrar de med viktig genetisk variation till populationen.

Fram till år 2007 rådde väldigt omfattande inavel i den skandinaviska vargstammen. Vintern 2007/2008 invandrade dock två vargar som sedan dess reproducerade sig under flera år. Avkommor till dessa vargar var bättre än de inavlade individerna på att hitta partner och att få en ny vargkull.

LÄS ÄVEN: • Genetisk viktig varg i Sverige.

– Orsaken till dessa förbättrade egenskaper kan antingen vara en bättre överlevnad eller en bättre förmåga att finna och attrahera en ny partner, skriver forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, Lunds universitet, Norsk institutt for naturforskning och Högskolan i Hedmark.

Forskarna menar därmed att “endast ett fåtal invandrande individer kan bidra med viktiga effekter på livskraften i små och inavlade populationer”.

Källa: SLU

Mer att läsa