Gå till innehållet

Ny forskning om älgpopulationens överlevnad

Forskning om varför älgstammen minskar på Öland har pågått i åtta år sedan jägare slagit larm om att antalet observerade kalvar per älgko var litet. I södra Sverige överlever normalt sett mellan 70 och 90 procent av kalvarna, men på Öland var siffran så låg som 16 till 32 procent.

Älgar. Foto: Erik Hansson

Älgar. Foto: Erik Hansson

Jonas Malmsten är biträdande statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt och doktorand vid Sveriges Lantbruksuniversitet och i hans avhandling om reproduktion och hälsa hos älg i Sydsverige tar han upp huvudorsakerna till problemet på Öland.

Orsakerna visade sig vara många, men de viktigaste faktorerna är miljö, klimatet, konkurrens om fodret av andra klövdjur, en hög förekomst av fästingburna bakterier och det faktum att många viktiga älghanar skjuts innan de hinner föröka sig.

− Det visade sig att älgtjurars spermiekvalitet är starkt kopplad till älgens kroppsvikt, oavsett ålder. En stor andel stora tjurar som har bra spermier faller ofta offer för kulor tidigt under jakten – innan de hunnit para sig, berättar Jonas Malmsten.

I landet i stort mår dock den svenska älgstammen “jättebra” enligt Jonas Malmsten, som också konstaterar att det varje år skjuts nästan 200 000 älgar i Finland, Norge och Sverige och att älgen är en källa till “rekreation, turism och kött, vilket ger betydande inkomster för jägare, markägare och turistnäring”.

Källa: Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Mer att läsa