Gå till innehållet

Ny forskning: Naturen hjälper mot utbrändhet

Svenska folket uppskattar promenader i naturen. Foto: Erik Hansson

Stressrelaterade sjukdomar, så som utmattningssyndrom, blir allt vanligare i Sverige. 2017 var ungefär 100 000 personer drabbade av stressrelaterade diagnoser och av dessa var 35 000 personer, enligt Försäkringskassans statistik, sjukskrivna. Nu visar ny svensk forskning att det effektivaste och billigaste sättet att behandla utbrändhet är att vistas i naturen.

Det är forskare vid Alnarps Lantbruksuniversitet, SLU som jämfört hur patienter mått tre år efter att de behandlats för utbrändhet. Det visade sig att de som behandlats i den så kallade rehabträdgården vid Alnarps Lantbruksuniversitet har lägre sjukvårdskostnader än andra terapiformer och har i högre utsträckning kommit i gång i någon form av verksamhet eller arbete.

LÄS ÄVEN: • Fågelsången som effektivast minskar vår stress

Enligt Patrik Grahn, professor i landskapsarkitektur vid SLU, beror det på en nedärvt intresse för naturen.
– För vår överlevnads skull har vi en slags instinkt om vad som är bra för oss. Ser man ett minsta tecken på grönska och liv så väcker det hopp och förtröstan, säger han till Expressen Hälsoliv.

LÄS ÄVEN: • Myndigheter överens om vikten av stadsnära skogar

Andra faktorer som påverkar oss positivt är att naturen är lättare att ta in för våra hjärnor och att vi inte störs lika mycket av trafikbuller och annat. Hjärnan får därmed vila från intryck.

LÄS ÄVEN: • Mindre stress, depression och ångest med fåglar och träd vid hemmet

Erik Skärbäck, professor emeritus i översiktlig planering och landskapsarkitekt, har även en annan förklaring:
– Naturen kräver ingen uppmärksamhet av oss. Den bara ger.

Även Vårdguiden 1177 rekommenderar naturvistelse mot stress.

Källor: P4 Kristianstad och Expressen

Mer att läsa