Gå till innehållet

Ny FN-rapport varnar för massutrotning och “klimatlösningar” som drabbar naturen

Avverkning av skog är ett av de större problemen för den biologiska mångfalden enligt FN-rapporten. Foto: Erik Hansson

I en ny rapport från FN, som AFP fått tag på, beskrivs hur mänskligheten kan komma att utrota upp till en miljon arter och att förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort problem som klimatförändringarna. Dessutom varnas för att “klimatlösningar” som biobränsle skadar naturen.

FNs rapport är en sammanställning av vetenskapliga rapporter och ska tas upp på ett möte med delegater från 130 länder i Paris den 29 april. AFP har fått tag på en sammanfattning av den 1 800 sidor långa rapporten som beskriver hur hoten mot den biologiska mångfalden är minst lika stora som klimatförändringarna.

LÄS ÄVEN: • Över 500 experter i stor rapport: Naturen är i kris

När vi förlorar allt mer natur leder det till allt smutsigare luft, mindre koldioxidlagring från skogar, färre pollinerande insekter, mindre fiskbestånd och färre våtmarker, som kan minska risken för översvämningar och stormvågor.

– Vi måste erkänna att klimatförändringar och förlust av natur är lika viktiga frågor, inte bara för miljön utan även för utvecklingen och av ekonomiska skäl. Så som vi producerar mat och energi undergräver de reglerande tjänsterna som vi får från naturen, säger Robert Watson, chef för FN-organet som sammanställt rapporten till AFP.

LÄS ÄVEN: • Tekniska framsteg stoppar inte förlusten av biologisk mångfald

Det krävs nu stora förändringar för att vända utvecklingen och det gäller inte minst för skogsavverkningen och jordbruket som står för en fjärdedel av världens utsläpp av växthusgaser och dessutom förstör naturens ekosystem, enligt rapporten. I dagsläget utrotas arter minst tio till 100 gånger snabbare än medelhastigheten de senaste tio miljoner åren och ytterligare upp till en miljon arter hotas av utrotning i dagsläget. Många av dem kommer försvinna inom några årtionden.

Förutom skogs- och jordbruk och annan form av exploatering av naturen är (i ordning) jakt, illegal handel, klimatförändringar, utsläpp och invasiva arter de största hoten mot förlusten av biologisk mångfald. Dessa hot beror i sin tur framför allt på den mänskliga överkonsumtionen och att vi blir allt fler på planeten, enligt FN.

LÄS ÄVEN: • FN: Bevara biologisk mångfald annars dör vi också ut

Rapporten är också kritisk till biobränsle som lösning på klimathotet. Den menar att biobränsle som lösning riskerar att fortsätta uppmuntra till överkonsumtion, ineffektivitet och slöseri. Ytan som behövs för att odla allt biobränsle kan också förstöra för matproduktion och stoppa skyddet och återskapandet av naturområden. Att skydda och återskapa natur nämns också som en viktig lösning, inte minst eftersom människan har genomfört “allvarliga förändringar” på tre fjärdedelar av landytan, 40 procent av haven och hälften av vattendragen och sjöarna på land.

Källa: AFP

Mer att läsa