Gå till innehållet

Ny FN-rapport: Det är bråttom – uppvärmningen får inte överstiga 1,5 grader

Fn

Skogsbranden i Västmanland. Skogsbränder kommer bli allt vanligare i en torrare framtid med mer extrema väder. Foto: Peter Engman

I den nya rapporten från FNs klimatpanel IPCC, som godkänts av 195 länder och baseras på 6000 rapporter, varnar forskarna för att jordens medeltemperatur inte får höjas med en halv grad till. I dagsläget har temperaturen ökat med en grad sedan innan industriella revolutionen. Redan vid 1,5 graders uppvärmning riskerar hundratals miljoner människor världen över drabbas av torka, översvämning, extrem hetta och fattigdom. Skulle temperaturökningen bli sammanlagt 2 grader riskerar exempelvis korallreven att helt slås ut.

– Forskarna hade kanske velat skriva i stora bokstäver “IDIOTER – AGERA NU”, men de måste säga det med fakta och siffror. Nu har de gjort det, sa Kaisa Kosonen från Greenpeace till BBC i en kommentar till rapporten.

IPCC slår fast att klimatförändringarna redan är här och att varenda bråkdel varmare som planeten blir desto svårare blir konsekvenserna. Skillnaderna mellan 1,5 och 2 graders uppvärmning är stora. Antalet extremt varma dagar skulle öka kraftigt och de största effekterna skulle märkas i naturen.

LÄS ÄVEN: • Orörd natur är effektivare än bioenergi i kampen mot klimatkrisen

Vid 2 grader varmare skulle risken för att insekter förlorar sina livsmiljöer fördubblas jämfört med 1,5 grader, 99 procent av världens koraller kommer slås ut vid 2 grader, medan 10 procent skulle överleva vid 1,5 grader och den högre temperaturhöjningen skulle även slå betydligt hårdare mot världens fiskar och därmed mot fisket – en av vår civilisations viktigaste proteinkällor i dagsläget.

LÄS ÄVEN: • SMHI: Temperaturökningen i Sverige dubbelt så stor som världsgenomsnittet

För att hindra dessa katastrofala följder måste världens länder följa de mest ambitiösa målsättningarna med Paris-avtalet och de måste sätta igång nu med en kraftig minskning av utsläppen. De måste kapas med 45 procent till år 2030 och vara nere på noll vid år 2050. För att lyckas föreslår FN att det återskapas skogar, att transportsektorn elektrifieras och en bättre användning av kollagring. Skogsavverkning nämns också som ett av de stora problemen.

LÄS ÄVEN: • Svenskt näringslivs lobbygrupp i EU motarbetar klimatarbetet

Jim Skea, en av huvudpersonerna bakom rapporten om begränsningar, kommenterade rapporten så här:
– Vi har visat regeringar vilka hårda beslut de står inför. Vi har visat de enorma fördelarna med att hålla oss under 1,5 grader och vad som krävs av energisystemet och transportsektorn för att klara det. Vi visar att det kan göras med fysikens lagar och kemi. Det sista som behövs är politisk vilja. Vi kan inte ansvara för det. Det kan bara vår publik göra – regeringarna som får rapporten.

LÄS ÄVEN: • FN: Två år på oss att undvika skenande klimatförändringar

Rapportens huvudbudskap anses vara att det är väldigt bråttom att åtgärda klimatförändringarna, men att det är möjligt. IPCC är också väldigt tydliga med att 1,5 grader bör vara målet, inte 2 grader. I dagens takt är världen på väg mot 3 graders uppvärmning.

I slutet av året presenteras rapporten för världens ledare på ett klimatmöte i Polen.

Källor: The Guardian och BBC

Mer att läsa