Gå till innehållet

Ny fågelart upptäckt av svenskar

Himalayatrast (Zoothera salimalii). Foto: Craig Brelsford

Himalayatrast (Zoothera salimalii). Foto: Craig Brelsford

En ny fågelart har upptäckts – himalayatrast. Återigen är det Per Alström på Uppsala Universitet och Urban Olsson på Göteborgs universitet som deltagit i forskningen. Vi har pratat med Sveriges meste fågelupptäckare Per Alström om fyndet.

I modern tid är Per Alström vid Uppsala Universitet Sveriges meste fågelupptäckare. I våras säkerställde han sin sjätte nya art – Sichuan Bush Warbler (Locustella chengi) och i vår intervju med honom berättade han att fler fynd var på gång:
– Ja, jag har sett ytterligare tre obeskrivna arter i Kina. Jag håller på och arbetar med två av dem och hoppas bli klar i år, men den tredje har jag bara sett hastigt vid ett tillfälle, så den kan jag inte göra något med, tyvärr, sa Per Alström då.

Per Alström på 4600 meters höjd i Kina. Foto: Zhao Chao

Per Alström på 4600 meters höjd i Kina. Foto: Zhao Chao

Nu är han klar med de två arterna. Tillsammans med kollegor från Göteborg (Prof. Urban Olsson), USA (Dr Pamela Rasmussen), Indien (Shashank Dalvi), Kina (Chao Zhao, Prof. Fumin Lei med flera) och Ryssland (Dr Mikhail Kalyakin) studerade Per Himalaya-arten bergtrast (Plain-backed Thrush).

– Vi drog slutsatsen att denna art i själva verket är tre olika arter, varav en var tidigare helt okänd för vetenskapen. Den nya arten gav vi namnet himalayatrast (Himalayan Forest Thrush) Zoothera salimalii. Eventuellt finns ytterligare en okänd art i detta komplex i Kina, men vi har bara indikationer på detta i form av DNA-sekvenser från tre exemplar insamlade på 1930-talet, berättar Per Alström.

Den nya upptäckten gjordes egentligen redan i juni 2009 när Per och den indiske ornitologen Shashank Dalvi var i Arunachal Pradesh i nordöstra Indien, på gränsen mot Tibet och Bhutan.

– Vi noterade då till vår förvåning (och förtjusning!) att där fanns två olika grupper av ”bergtrastar”, en med en melodisk visslande sång i skogen och en annan med mycket raspigare sång i den alpina miljön ovanför trädgränsen. Vi kunde inte se några tydliga skillnader i utseende mellan dessa två grupper, men vi såg dem aldrig tillsammans, och skogsfåglarna var exceptionellt skygga och svåra att se. Vi drog ändå slutsatsen att de var två olika arter.

Sedan dess har de fortsatt forska på arterna. Pamela Rasmussen från USA har besökt sammanlagt 15 museisamlingar i sju länder, Urban Olsson har sekvenserat DNA från många museiexemplar och Per har “halkat omkring på flera olika kinesiska berg för att studera dem i fält”. Dessutom har de spelat in deras läten, tagit blodprover och läst igenom många gamla artiklar, de äldsta från 1840-talet för att försöka förstå vad tidigare författare har publicerat om bergtrasten.

De kom fram till att alptrasten, som behåller det ursprungliga vetenskapliga namnet Zoothera mollissima finns från norra Pakistan till centrala Kina, himalayatrasten i östra Himalaya och angränsande delar av Indien, och sichuantrasten i Sichuanprovinsen i Kina. Alla tre arterna är väldigt lika till utseendet, men skiljer sig i fjäderdräkt och form. Dessutom är deras sånger klart olika och genetiska studier tyder på att de varit åtskilda minst lika länge som människa och schimpanser (åtminstone 5–6 miljoner år).

Under de senaste 15 åren har cirka fem nya fågelarter upptäckts årligen i världen, den övervägande majoriteten i Sydamerika. Himalayatrasten är endast den fjärde nya fågelarten som upptäckts i Indien sedan landet blev självständigt (1947).

Hur går det då för Per Alström med den andra nya arten han såg i Kina?
– Inget nytt om den andra nya arten jag nämnde förra gången – jag har inte sett den igen.

Än så länge får han alltså nöja sig med att ha varit med och upptäckt sju nya fågelarter.

Läs mer: 
Sveriges meste fågelupptäckare har hittat ännu en ny art.
Udda ärla och piplärka upptäckta.
Varför så extrem artrikedom i Himalaya?

• Artikeln om himalayatrasten hos Biomedcentral.

Mer att läsa