Gå till innehållet

Ny enkel metod räddar hotade skalbaggar

Myskbock, en av de rödlistade arterna som trivs i lövträd. Foto: Simon Eugster via Wikimedia

Myskbockens minskande population skulle troligen gynnas av den nya metoden. Foto: Simon Eugster via Wikimedia

Bo Lindman på länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram en ny enkel metod att rädda många av de skalbaggar som lägger sina ägg i lövvirkeshögar, men som sedan förstörs när virket flisas. 

Skalbaggarna vill gärna lägga sina ägg i de översta solbelysta lagren i virkeshögar. Genom att lägga ett lager av papp överst i virkeshögen och sedan fylla på med ved och grenar ovanpå pappen lägger skalbaggarna sina ägg i det översta lagret. När sedan virket ska avverkas på hösten kan veden och grenarna ovanför pappen läggas tillbaka ut i skogen för att larverna ska överleva.

Enligt Joakim Hemberg på Skogsstyrelsen är det en viktig metod eftersom den tidigare hanteringen är en “ren och skär utrotning” av landets 30 rödlistade skalbaggsarter. Den nya metoden med ett papplager över virket som testats i naturreservatet Kvalmsö i Karlskrona anser han dock vara en succé.

– Det är fantastiskt. Jag hoppas att den här metoden kommer att användas överallt där man tar ut bränsle ur skog.

Enligt metodens uppfinnare Bo Lindman ökar dessutom virket i värde när det får torka bättre och dessutom blir det renare rökgaser vid eldning. De 1500 kubikmeter lövvirke som fälts i testprojektet på Kvalmsö beräknar han ha ökat i värde med 30 000 kronor med hjälp av ett lager papp.

Källa: P4 Blekinge

Mer att läsa