Gå till innehållet

Ny ekodukt hjälper djur och natur över E6

Ekodukt. Stillbild ur film av Peab

En ny bro över E6 norr om Kungsbacka hjälper djur och natur att ta sig över den hårt trafikerade motorvägen. Flera rödlistade arter lever i närheten och förväntas gynnas av bron som dessutom är anpassad med lämpliga livsmiljöer.

Den 32 meter breda och 64 meter långa bron är avsedd för att djur ska kunna ta sig över E6 och så att inte vägen skapar en barriär för djuren som de inte kan ta sig över. Det gäller exempelvis fjärilar, men också rödlistade arter som lever i närheten; hasselmus, hasselsnok och sandödla.

LÄS ÄVEN: • Ny studie: Viltövergångar viktiga för stora däggdjur

Med hjälp av stenrösen, död ved och buskage har ekodukten anpassats för dessa arter och den biologiska mångfalden i allmänhet. Dessutom medför bron att antalet viltolyckor minskar.

LÄS ÄVEN: • Ny bro över motorväg för djuren i Värmland

Bron blev klar i juni och Trafikverket har redan konstaterats att den används av många djurarter. En till ekodukt ska byggas över E20 vid Hova i Västergötland.

Film över ekodukten, skapad av Peab i juni 2018:

Källor: Trafikverket och SVT Halland

Mer att läsa