Gå till innehållet

Ny databas ska samla havens ljud

Vikval – lyssna på hur den låter längre ned i artikeln. Foto: Kris Mikael Krister, CC BY 3.0

Ett internationellt team har påbörjat arbetet med att skapa ett GLUBS – Global Library of Underwater Biological Sounds (globalt bibliotek av biologiska undervattensljud). Målet är att underlätta kartläggningen av livet under ytan.

Det finns redan en del olika databaser som samlar ljud från havslevande arter, exempelvis Watkins Marine Mammal Sound Database, men det saknas en global samlingsplats och verktyg för att använda sig av inspelningarna. Det är detta som teamet av 17 experter från nio länder nu vill skapa. Genom att samla informationen och utveckla verktyg för automatisk igenkänning av ljud och därmed kunna identifiera arter kan en GLUBS bidra till en ökad kunskap om allt som låter under ytan, men också ge en bild av hur ekosystem mår och hur de förändras.

Och det är en hel del arter som låter. Av ungefär 250 000 kända marina arter känner man i dagsläget till läten från 126 däggdjur, minst 100 ryggradslösa djur och 1 000 av världens fiskarter, men troligen vet vi bara en bråkdel om ämnet och forskarna räknar med att tusentals andra arter kommunicerar med ljud under vattnet. Många fiskar och vattenlevande ryggradslösa djur är också nattaktiva eller svåra att hitta. Ljudinspelningar skulle därför kunna förbättra övervakningen av många arter.

Med hjälp av mikrofoner, AI-inlärning och utvecklande av mobil-appar som ska vara tillgänglig för allmänheten ska teamet samla befintlig och nyinsamlad data. Förutom att lyssna på arters olika ljud kommer den webbaserade plattformen även skapa utbredningskartor baserade på ljud och ett gränssnitt för medborgarforskning så att alla med rätt utrustning kan hjälpa till att fylla databasen. Dessutom är förhoppningen att ljudinspelningar kommer hjälpa oss förstå hur oljud under vattnet påverkar vattenlevande arter, ett allt större problem för marint liv. Teamet har också publicerat en rapport om projektet i Frontiers in Ecology and Evolution.

– Vatten är världens mest omfattande livsmiljöer och de är rika på ljud som produceras av en mängd olika djur. Med den biologiska mångfalden på tillbakagång över hela världen, finns det ett behov av att dokumentera och förstå ljud från undervattensdjur innan de potentiellt försvinner, säger huvudförfattaren Miles Parsons från Australian Institute of Marine Science.

Ljudexempel, vikvalens “boing”:

Läs även:
Naturpodden: Naturljud från en klassisk fågellokal
• Fascinerande onlinetjänst med naturljud från hela världen
Narvalar hotas av ökat buller i Arktis
Internationell kritik mot Norges oljudstest på unga valar

Källor: IQOE och Frontiers in Ecology and Evolution

Mer att läsa