Gå till innehållet

Ny bro över motorväg för djuren

Så kallad ekodukt i Nederländerna. Foto: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=618784

Så kallad ekodukt i Nederländerna. Foto: CC BY-SA 3.0

Trafikverket ska bygga en så kallad ekodukt (även kallad faunapassage) över nya E18 i Värmland. Den innebär att djur och natur lättare ska kunna passera och knytas samman på båda sidorna av motorvägen.

– Vi bygger ekodukten för att binda samman ekosystemen på ömse sidor av vägen, så att man ska få en vettig passage för djur framför allt. Sedan kommer vi även lägga en motionsstig på bron så man knyter samman motionsspåren på ömse sidor om vägen, säger Martin Bergvall, projektledare på Trafikverket till SVT Värmland.

Ekodukten kommer att kläs i grönska, vallar, buskage och gångstigar och ska försöka ge en naturlig känsla i omgivningen.

Trafikverket anser att ekodukter är en viktig del av deras verksamhet och det har i dagsläget byggts ett tiotal på olika platser runt om i landet. Den aktuella ekodukten i Värmland, nära Sörmon, ska vara klar före midsommar 2017 och beräknas kosta 12-15 miljoner kronor.

 

Källa: SVT Värmland

Mer att läsa