Gå till innehållet

Ny bok lär dig läsa skog

Omslaget till Skogsstyrelsens bok “Skyddsvärd skog”.

Ett imponerande verk både för den som behöver bedöma naturvärden och för den som vill lära sig förstå och läsa skogar. 

Att vara ute i naturen med en person som knappt hinner säga färdigt meningen “här ser ut att kunna växa trolldruva” förrän hen utbrister “ja men titta där är den ju!” är fascinerande. Det är egentligen precis samma metod som en duktig svampplockare använder för att hitta ett nytt kantarellställe eller som en fågelskådare använder för att spana efter specifika arter. Men det säger en hel del både om arten och naturen den finns i.

I så kallade naturvärdesbedömningar är detta sätt att läsa skogar avgörande. Arterna berättar om miljön de växer eller lever i. Hittar du ringlav när du är i en fuktig granskog så kan du vara säker på att det här finns höga naturvärden och många andra rödlistade arter. Den trivs bara i skogar som fått växa upp, leva och dö i stort sett ostört under lång tid, det vill säga med hög kontinuitet.

Ungefär samma förutsättningar har den snygga lilla svampen igelkottsröksvamp. Denna taggiga lilla boll behöver också långvarig kontinuitet, men hittas istället i ädellövskogar och lövlundar.

På det här sättet kan en duktig artkännare berätta mycket om ett naturområde utan att ha varit där tidigare. Att läsa naturen kan förvisso ta ett tag att lära sig och ju mer du kan desto mer detaljer framgår i naturens text, men det fina med den här metoden är att du ganska enkelt kan lära dig grunderna. Lär dig känna igen några arter och vad de innebär så kommer du också kunna börja läsa skogar. För varje art du lär dig så blir naturen lite mer fascinerande.

I boken “Skyddsvärd skog – naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömning” presenteras framför allt mängder av olika naturvårdsarter med bild, utbredningskarta, var och hur de lever, samt vad de har för indikatorvärde. Med ett enkelt värdepyramidsystem visas hur pass stor betydelse de har. Förutom arterna får läsaren en gedigen genomgång av åtta naturtyper, med ett rikligt bildmaterial. Här beskrivs i detalj exempelvis ädellövskogar, strandskogar, kalkbarrskogar och torra sandtallskogar.

Boken ger dig ett par extra, viktlösa läsglasögon som du ständigt kommer ha med dig på skogspromenaderna framöver. Med dessa kommer du kunna läsa skogens alfabet och upptäcka saker som du inte tänkt på tidigare. Att själv börja lära sig förstå skogar är ett uppvaknande som lätt kan skapa eufori.

Till sist måste jag ge en eloge till författaren Johan Nitare för epilogen i bokens slut som är något av ett brandtal för skogen. där han skriver att han är medveten om att boken kom ut sent, “i många fall alltför sent” eftersom “exploateringen av skogslandskapet och dess biologiska mångfald gått otroligt snabbt”. Skogar med höga naturvärden har ersatts med triviala skogar och det kallas till och med “vår tids kanske största miljöförstöring”. Förhoppningsvis kan “Skyddsvärd skog” få markägare att bli stolta över sina skogar med höga naturvärden och underlätta för de som vill hitta och skydda våra sista gamla skogsekosystem.

Boken kan köpas via Skogsstyrelsens webbutik.

Mer att läsa