Gå till innehållet

Ny biart för Sverige hittad i Stockholm

Träkägelbi (Coelioxys alatus). Foto: Petter Andersson

Relativt centralt i Stockholm har det nu hittats en ny biart för Sverige. Den är dessutom ganska enkel att artbestämma.

Det var i naturreservatet Råstasjön i Solna som det i somras hittades ett träkägelbi (Coelioxys alatus). Fyndet gjordes av Petter Andersson, miljökonsult på Calluna, som gjorde en insektsinventering på tio platser i Solna. Han artbestämde själv skalbaggarna, fjärilarna och vissa av flugorna, men bina skickade han till experten Lars Norén.

Här hittades träkägelbiet vid Råstasjön. Foto: Petter Andersson

– Lars ringde upp mig en dag för någon månad sedan och berättade att jag hade gjort ett fint fynd av en ny art för landet. Det var förstås fantastiskt roligt, men egentligen helt odramatiskt, säger Petter Andersson.

Träkägelbiet är en boparasit hos trätapetserarbi (Megachile ligniseca), som anlägger sina bon i död ved.

Vet man hur träkägelbiets livscykel ser ut?
– Biologin är överlag dåligt känd, men i Mellaneuropa verkar de fullbildade djuren flyga under högsommar-sensommaren (juni-september). Mitt fynd är från början på juli (någon gång mellan 8-12 juli), så i Sverige kanske den flyger under juli-augusti. Resten av året tillbringas som larv och sedan puppa i värddjurets bo. Från Mellaneuropa har blombesök noterats på bland annat tistlar (väg-, kärr-) och fackelblomster.

Känns det rimligt att arten finns utbredd i landet? Var ska man leta efter den i sådana fall?
– Detta är förstås svårt att uttala sig om, och beror även på hur arten anlänt till Sverige. Arten verkar ha expanderat västerut i Finland och har kanske nått Sverige därifrån, alternativt nått landet med importerat timmer. Givet detta känns det i alla fall inte omöjligt att arten kan finnas på fler platser i Stockholmsområdet med omnejd.

Träkägelbiets hona har en utplattad bakdel. Foto: Petter Andersson

Det är honan som är lättast att känna igen. Bakkroppen har karaktäristiska utplattade sidor på det sista buksegmentet.
– Hanen är mycket lik hanarna hos de andra arterna i släktet Coelioxys och kräver studier under lupp.

Håll utkik efter träkägelbiet sommaren 2020. Det kan vara en idé att leta där värdarten trätapetserarbiet finns.

Mer att läsa