Gå till innehållet

Artikelserie: Kan man lita på FSC?

Fsc

Foto: Erik Hansson

I en artikelserie här på Natursidan har vi skrivit om skogsbrukscertifieringen Forest Stewardship Council (FSC). De hävdar själva att de “arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt”, men har fått hård kritik från flera håll för att de inte lever upp till sina ord.

FSC är idag en av världens största certifieringar av skogsbruk. Deras logga kan hittas på allt från virke till papper och är tänkt att vara en garant för att skogen avverkats på ett ansvarsfullt sätt. Men hur ligger det egentligen till? Kan vi lita på att en produkt med FSC-loggan inte kommer från skyddsvärd gammal skog som nu är ett kalhygge? Kritikerna svarar “nej” på den frågan.

Men är det hos skogsbolagen, FSC Sverige eller i certifieringssystemet det brister? Vad skulle i sådana fall krävas för att förbättra situationen? Och är inte FSC bättre än inget?

Läs våra artiklar i serien:
Skogsägaren: ”FSC kan inte vara polis – regelbrotten är skogsbolagens fel”
Internationella experten: “Det hjälper inte att sopa bort inventeringarna. Skyddsproblematiken finns kvar och den internationella marknaden kräver inventeringar”
Naturskyddsföreningen: “Utan ideell naturvård hade ett stort antal nyckelbiotoper avverkats och sålts som FSC-certifierat virke, och då granskar vi endast en bråkdel av alla årliga avverkningsanmälningar som görs i naturskogar.”
Ikea: “Internationellt sett hyser vi en oro kring takten på avskogningen i världen”
FSC: “Det finns ett starkt stöd för fortsatt nyckelbiotopsinventering bland våra medlemmar”

Här på Natursidan har vi tidigare uppmärksammat åtskilliga fall där certifierade skogsbolag avverkat eller avverkningsanmält skyddsvärda skogar och nyckelbiotoper.

Här är bara några exempel:
• Greenpeace International anmäler Sveaskog för brott mot urfolks rättigheter
• ”Allvarligt regelbrott” av Sveaskog för planerad avverkning av höga naturvärden
200-årig naturskog avverkad av Sveaskog – ”skandalöst”
Sveaskog ska avverka nyckelbiotoper – godkänns av FSC
34 naturvårdsarter i skog som FSC-certifierade SCA vill avverka
Tusentals nyckelbiotoper avverkas varje år – nya incitament behövs
Greenpeaces rapport: Naturskogar med rödlistade arter blir toapapper
”Usel” återväxt flera år efter kalavverkning av FSC-certifierade Sveaskog
Skövlingen av skyddsvärda skogar, del 2: FSC-bolag kalavverkar trots höga naturvärden
Skövlingen av skyddsvärda skogar del 6: Dalarnas sista stora naturskog snitslad för avverkning
Skövlingen av skyddsvärda skogar del 7: Holmen avverkar de sista naturskogarna i Sörmland
Fältbiologerna avslöjar skogsbolags brott mot FSC-certifiering
Naturskog avverkas trots att Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen ser den som skyddsvärd
• Torråsens skyddsvärda skog kalavverkad
Internationella företag säger ifrån om Sveriges skogsbruk
• ”Om inte detta är nyckelbiotop – vad är då nyckelbiotop?”

Mer att läsa