Gå till innehållet

Ny art av den märkliga pansarnäbbmusen funnen

Pansarnäbbmus. © Wikimedia Commons

Pansarnäbbmus. © Wikimedia Commons

Pansarnäbbmusen (Hero Shrew eller Armored Shrew på engelska) är en liten näbbmus på drygt 100 gram som lever i östra Afrika och som upptäcktes för bara ett drygt århundrade sedan. Dess engelska namn har den fått på grund av sin starka och unika ryggrad som består av sammankopplade kotor. Med hjälp av sina kraftiga muskler och tåliga skelett kan näbbmusen flytta på stora föremål som stenar eller stockar. Den ska också klara av att stå emot 80 kilos tryck utan att skadas.

Nu har forskare hittat en ny sorts pansarnäbbmus med mindre huvud, robustare revben och något färre ryggkotor än den tidigare kända arten. På latin har den nya arten fått namnet “Scutisorex thori“. Fyndet kan komma att bringa klarhet i hur pansarnäbbmusens anmärkningsvärda ryggrad utvecklats. 

Källa och bilder på den nya arten: BBC Nature

Läs mer

Mer att läsa