Gå till innehållet

Nu satsas allt på ett kort för kaliforniatumlaren

Kaliforniatumlaren (vaquita) är en av världens mest hotade arter. Det finns troligen färre än 30 individer kvar. Efter att det internationella räddningsteamet misslyckades med att hålla valarna i fångenskap satsas nu allt på att rädda dem i deras livsmiljö.

Experterna kom tidigare överens om att enda sättet att rädda kaliforniatumlaren var att fånga in dem och försöka få dem att leva i skyddade områden, eftersom de i det vilda löper alldeles för stor risk att drabbas av illegalt fiske. Men kaliforniatumlare hade tidigare aldrig hållits i fångenskap och det visade sig att de hade svårt att hantera stressen. Denna metod för att rädda arten avslutades därför i fredags.

Teamet har dock inte gett upp. Nu satsas alla krafter på att rädda dem i deras enda kvarvarande livsmiljö – Californiaviken.

– Även om situationen verkar förskräcklig, kan vi inte ge upp nu, speciellt när det återstår en glimma hopp med kaliforniatumlare som förökar sig i området. Alla resurser måste nu omedelbart riktas mot att skydda deras livsmiljö i övre Californiaviken för att se till att det sker ett totalt förbud mot fiskenät och att alla spöknät tas bort. Illegalt fiske kan inte tillåtas eftersom det leder till en enda möjlig utveckling: utrotning, säger Jorge Rickards, chef för WWF-Mexico.

Bakgrunden till att kaliforniatumlaren håller på att utrotas är att de ofta fastnar som bifångst i fisknät. Trots att Mexikos regering förbjudit fiske med nät i området där den lilla tumlaren lever, så fortsätter det illegala fisket.

Att fånga kalifornisk vekfisk i området kan nämligen ge stora summor via den svarta marknaden till Asien. Vekfiskens simblåsa betingar ett pris på ungefär 90 000 kronor per kilogram och används i mediciner utan bevisad effekt. Det höga priset och det faktum att Mexiko aldrig dömt någon som smugglar simblåsor till fängelse, har lockat drogkarteller att ägna sig åt illegal fiskhandel. Enligt forskare finns en utbredd syn bland fiskare att det vore bra om tumlarna försvinner så att fiskeindustrin kan ägna sig åt fisket i fred.

Tidigare har en lång rad metoder för att rädda tumlarna föreslagits. Svenska forskare hjälper till med säkra nätmilitärt tränade delfiner har kopplats in och fångenskap som enda räddning har diskuterats.

Källa: Mongabay

Mer att läsa