Gå till innehållet

Nu pågår klimatmötet COP22 – är världens ledare redo att göra vad som krävs?

Torka. Foto: Jonn Leffmann. Licensierad under CC BY 3.0 via Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Torka_-_Ystad-2013.jpg#/media/File:Torka_-_Ystad-2013.jpg

Torkan breder ut sig i Afrika med svält och fattigdom som följd. Foto: Jonn Leffmann. Licensierad under CC BY 3.0 via Wikimedia Commons.

Just nu pågår klimatmötet COP22 i Marocko. De närvarande länderna ska försöka komma överens om hur Parisavtalet ska implementeras. Men inser de vad som krävs?

Under klimatmötet COP22 ska det göras upp regler för hur klimatmålen i Parisavtalen ska uppnås, hur de ska bekostas och hur rapporteringen ska ske.

I Afrika, där 40 procent av befolkningen brukar jorden, känner många redan av klimatförändringarna. I värdlandet för COP22, Marocko, fick i fjol nästan 43 procent mindre regn än normalt och som en följd av det 70 procent mindre skörd. Det är ingen tillfällig svacka. Sedan början av 1990-talet har den årliga regnmängden minskat med 15-20 procent årligen och när det regnar sker det i korta ösregn, enligt Mohamed Ait Kadi, chef för Marockos General Council of Agricultural Development. Han menar att pengarna för att bekämpa klimatförändringarna måste användas för att förbättra förutsättningarna för små jordbruk.

Oljesandsutvinning i Alberta. Foto: Howl Arts Collective - Flickr: tar sands, Alberta, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33395825

Oljesandsutvinningen måste omedelbart upphöra om vi ska klara tvågradersmålet. Foto: Howl Arts CollectiveFlickr: tar sands, Alberta, CC BY 2.0.

De flesta är överens om att det krävs rejäla krafttag för att stoppa planetens genomsnittliga uppvärmning vid 1,5 grader. George Monbiot på The Guardian menar att världens ledare “antingen inte har en aning om vad de skrivit under i Paris eller också att de inte har några planer på att följa det de skrivit under“.

Enligt forskningsrapporten Oil Change International från 15 olika organisationer så kommer planeten troligen värmas upp med över två grader enbart om vi använder den olja, gas och kol i fälten och gruvorna som just nu är i produktion. Även om alla kolgruvor skulle stängas idag, skulle oljan och gasen ta oss förbi 1,5 grader. För att nå Parisavtalet får alltså inte några nya källor för fossila bränslen öppnas upp. Allt borrande och grävande efter olja och kol måste upphöra omedelbart.

Från Sverige är Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, och miljöminister Karolina Skog på plats i Marrakech för klimatmötet.

– Den snabba ratifikationen av avtalet visar att världens länder insett behovet av att lösa klimatfrågan. Nu ska vi använda denna drivkraft för att driva på för ett snabbt och ambitiöst genomförande av avtalet, säger Isabella Lövin i ett pressmeddelande.

Rolf Lindahl, ansvarig för klimatfrågor på Greenpeace, menar dock att arbetet måste gå ännu snabbare.
– Tempot i arbetet måste öka, säger han. Nu är det dags att stänga det enorma gapet mellan vad regeringarna lovar och vad de gör. Världens länder behöver leverera en arbetsplan för de närmaste två åren, med tydliga regler, snabbare minskning av utsläppen och ökat stöd för de som är mest utsatta för klimatförändringarna.

Hur tror du att klimatförhandlingarna under COP22 kommer gå?
– Vi kommer att behöva accelerera mer och mer i det internationella klimatarbetet. Marrakech kommer bara att vara ett steg i det arbetet, och jag förväntar mig att mötet kommer att bli en konstruktiv grund att stå på. Det jag efterfrågar är att världens ledare erkänner hur bråttom det är att göra slut på fossilsamhället och börja budgetera våra koldioxidutsläpp, säger Rolf Lindahl, ansvarig för klimatfrågor på Greenpeace.

Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF säger i en kommentar att det är viktigt att industriländerna tar sitt ansvar och ökar finansieringen till minst 100 miljarder dollar år 2020 för att hjälpa fattiga länder att ställa om exempelvis energiproduktionen och skogsbruket och hur de kan anpassa sig till de klimatförändringar som märks redan ser i dag.

– Dessutom vill vi se att de stora utsläppsländerna sätter högre mål om hur utsläppen ska minska. Det är ett måste om vi ska klara oss under två graders global uppvärmning, säger han och fortsätter:

– Parisavtalet var beviset på att det går att komma framåt och vi har förhoppning om att det nu i Marrakech kommer att visa sig i ländernas delaktighet i att minska den globala uppvärmningen. Det vi också förväntar oss är att företag, den finansiella sektorn, städer och fler människor kommer att engagera sig och förverkliga en fossilfri och mer cirkulär ekonomi så snart som möjligt.

Källor: National Geographic, The Guardian och Regeringen

Mer att läsa