Gå till innehållet

Nu kan forskare skapa konstgjord spindeltråd

Foto av en fiber när den spinns i vattenbadet. Foto: Marlene Andersson, SLU/Nature Chemical Biology

Foto av en fiber när den spinns i vattenbadet. Foto: Marlene Andersson, SLU/Nature Chemical Biology

Forskarlag från Sveriges lantbruksuniversitet och Karolinska Institutet har lyckats skapa ett material som påminner om spindeltråd. Det är lätt, men samtidigt starkare än stål och har dessutom fördelarna att vara biologiskt nedbrytningsbart och att det tolereras av den mänskliga kroppen.

Spindeltråd skapas av proteiner och innan de spinns till en tråd förvaras de i en vattenlösning i körtlar i spindelns bakkropp. Forskarna Anna Rising, Jan Johansson och Marlene Andersson har tidigare visat att det är tio gånger surare i spindeltrådskörteln där tråden bildas än man tidigare trott. Dessutom upptäcktes att enzymet karbanhydras, som omvandlar bikarbonat till koldioxid, finns i stora mängder i spinnkörtelns vägg. Tillsammans med surhetsgraden påverkar enzymet spindeltrådsproteinerna inom ett avgränsat område i körteln och enligt forskarna förklarar detta hur tråden kan bildas väldigt snabbt och på ett bestämt ställe i körtelns utförsgång.

Forskarna skapade även en enkel “men mycket effektiv och naturhärmande (biomimetisk) spinningsanordning”, som kan användas för att spinna kilometerlånga trådar enbart genom att sänka pH-nivån.

– Detta är det första lyckade försöket att spinna spindeltråd i en process som efterliknar den som spindeln använder sig av. Med vår nya kunskap tror vi att det i framtiden kommer att bli möjligt att tillverka konstgjord spindeltråd i industriell skala för användning som exempelvis biomaterial eller för tillverkning av avancerade textilier, säger Anna Rising, forskningsledare vid SLU och KI.

Video på spinningsanordningen:
[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=zqdA_5ykDQA”]

Källa: SLU


Natursidan.se har beviljats stöd av Forskningsrådet Formas genom Erik Hanssons, Johan Linds och Marie Mattssons projekt ”Forskning om natur för alla”. Det här är en artikel inom detta projekt. Läs alla våra artiklar i serien via den här länken.

Mer att läsa