Gå till innehållet

Nu finns det bara fem nordliga trubbnoshörningar kvar

Angalifu, som nu lämnat oss med enbart fem artfränder i livet. Foto: Sheep81 via Wikimedia

Angalifu, som nu lämnat oss med enbart fem artfränder i livet. Foto: Sheep81 via Wikimedia

När den 44-åriga nordliga trubbnoshörningen Angalifu nyligen dog på San Diego Zoo innebar det att hans art nu reducerats till enbart fem individer. Det är bara en tidsfråga innan de är utrotade.

Det är framför allt på grund av tjuvskytte som den nordliga trubbnoshörningen nu närmar sig utrotning. På 1970-talet kraschade populationen från 500 till 15 och även om en viss återhämtning skedde till 2003 när 30 individer hittades så sjönk antalet igen. 2008 försvann de sista vilda individerna från en park i Kongo och även om det nu återstår fem exemplar runt om i världen så anses underarten inte vara biologiskt livskraftig. Tre av dem lever i ett reservat i Kenya, två i fångenskap.

Den nyligen avlidna Angalifu lyckades aldrig para sig med honan Nola på San Diego Zoo och försök har även misslyckats i fångenskap på andra håll i världen.

Trubbnoshörningar delas upp i två underarter – nordlig trubbnoshörning, som nu alltså enbart existerar i fem exemplar och sydlig trubbnoshörning av vilka det återstår ungefär 20 000 individer.

Källor: Los Angeles Times och Sunday Times

Mer att läsa