Gå till innehållet

Noshörningar ska förflyttas till Australien

Trubbnoshörningar. Foto: Komencanto via Wikimedia

Trubbnoshörningar. Foto: Komencanto via Wikimedia

Ett stort projekt där 80 vilda noshörningar i omgångar ska flygas över från Afrika till Australien är nu i full förberedelse. Planen är att bygga upp en oberoende population av noshörningar, säkra från tjuvjakt för att förhindra att djuren dör ut.

The Australian Rhino Project startades 2013, med det långsiktiga målet att kunna återintroducera både trubb- och spets-noshörningar till Afrika i framtiden, när hotet från tjuvjakt minskat. Nu i augusti startar projektet på riktigt, då fem utvalda honor och en hane av trubbnoshörning kommer att flygas över till Australien.

Tjuvjakten på noshörningar har sedan 2007 ökat med mer än 9000 procent. Enligt The Australian Rhino Project dödas en noshörning var sjätte timme i Afrika. Den kraftigt ökade tjuvjakten har gjort många oroliga för djurens framtid, och är orsaken till varför projektet initierades.

De sex planerade noshörningarna som ska flygas över i augusti är bara början på projektet. Planen är att förflytta ytterligare 74 stycken individer från båda arterna under de nästkommande fyra åren. Det är dock ett kostsamt åtagande då en halv miljon kronor går åt för varje förflyttad noshörning.

Planen för noshörningarna. Bild från Australian Rhino Project

Planen för de australienska noshörningarna. Bild från the Australian Rhino Project

Varför Australien?

Projektet anser att Australiens säkra gränskontroller, bristen på både tjuvjakt och extrem fattigdom gör landet idealt för tillfälliga noshörningspopulationer. Dessutom menar initiativtagarna att Australien har liknande klimat och habitat som Afrika, potentiella växter som kan fungera som föda, samt de resurser som krävs för ett sådant stort projekt.

Roan Plotz som har forskat på spetsnoshörningar tror att innovativa lösningar för noshörningarna kommer att behövas eftersom hotet från tjuvjakt nu är så extremt. Men det finns många problem enligt Plotz – kommer djuren att föröka sig i Australien? Dessutom, när återintroduktion till Afrika ska ske, finns många aspekter att ta hänsyn till: nya rovdjur, ny föda, konkurrens inom arten, samt nya sjukdomar och parasiter.

– Egentligen skulle detta inte behövas, säger grundaren av projektet, Ray Dearlove. Men eftersom situationen nu ser ut som den gör, och om vi australiensare kan hjälpa till att rädda dessa djur – då tycker jag att det är värt det.

Källor: The Australian Rhino Project, Australian Geographic

Mer att läsa