Gå till innehållet

Norska musselodlare vill skjuta ejdrar

Ejdrar. Foto: Erik Hansson

De norska musselodlingsföretagen Norgeskjell AS och Snadder og Snaskum har ansökt om att få skjuta ejdrar eftersom de anser att änderna äter av musslorna. Nu har de fått nej av tillsynsmannen, rapporterar Norsk Ornitologisk Forening (NOF).

Ejder är listad som “nära hotad” på den norska rödlistan och som “starkt hotad” i Sverige. Medan det går allt sämre för ejdrarna så går det allt bättre för musselodlingsföretagen i Norge. Fler och fler startas längs med kusten och NOF skriver att det leder till konflikter med ejdrar, som äter blåmusslor.

Företagen Norgeskjell AS och Snadder og Snaskum ansökte om skyddsjakt hos Ørland kommun och fick klartecken, men sedan 1 april i år gäller nya regler i Norge där tillsynsmannen (“Fylkesmannen”) ska besluta i sådana ärenden. NOF påpekade detta för kommunen och Fylkesmannen avslog till slut ansökan om skyddsjakt.

NOF anser att skyddsjakt av sjöfåglar vid musselodlingar bör förbjudas eftersom det inte finns någon dokumentation om att det skulle vara en effektiv metod. Dessutom ifrågasätter fågelföreningen att det i bestämmelserna för certifierade ekologiska musselodlingar i Norge inte finns några regler för skyddsjakt på fåglar. NOF menar att det inte bör vara förenligt med skrivelsen att de ekologiska produktionerna ska “minska riskerna för arter som är värda att skydda”.

Företagen som ansökte om skyddsjakt på den rödlistade ejdern var båda certifierade med “Debiomerket“.

Källa: BirdLife Norge

Mer att läsa