Gå till innehållet

Norsk vildlax fortsatt hotad trots insatser – laxodlingar stor anledning

Laxodlingar på Färöarna. Arkivfoto: Erik Christensen, CC BY-SA 3.0

För fem år sedan hade vildlax-beståndet mer än halverats på 30 år. 2021 har situationen inte förbättrats, trots räddningsinsatser. De tre huvudproblemen är mer eller mindre knutna till laxodlingar.

I stort sett all lax som säljs i Sverige är odlad i Norge, men i WWF:s Fiskguiden får sådan lax bara gult ljus – vilket ska tolkas som att du som konsument ska “vara försiktig” med att äta denna produkt. I laxodlingarna lever fiskarna i öppna kassar i havet och en enda kasse på ungefär 50 meter rymmer ungefär 200 000 laxar.

– Påverkan till den omgivande miljön sker på olika sätt, bland annat genom utsläpp av näringsämnen från överflödigt foder och fiskens avföring. Fisken kan även rymma och para sig med eller överföra sjukdomar till vild fisk. För laxodlingar är laxlus ett stort problem för ung vildlax, skriver WWF.

Det är också laxodlingar som utgör ett av de största problemen mot Norges vildlaxar. Det framgår i en ny rapport från norska Vitenskapsrådet. På 40 år har antalet som återvänder från havet halverats, från en miljon till ungefär 500 000, och situationen har inte förbättrats. I en artikel i NRK listas de tre huvudhoten för vildlaxen: laxlus, rymningar från laxodlingar (enbart i år har det rymt 22 000 laxar) och infektioner knutna till odlingar.

Förutom dessa tre faktorer är även vattenkraftverk ett stort problem.

För att situationen för vildlaxen ska förbättras menar forskarna att bekämpningen av laxlusen måste bli effektivare, inte minst eftersom det väntas bli ett värre problem i en allt varmare framtid. Dessutom måste antalet rymningar från laxodlingar minska.

– Det är på många sätt fiskarna i hav och älvar som betalar priset för att vi inte kan minska de människoskapade påverkningarna på vild lax. Men den goda nyheten är att om vi lyckas minska effekterna kommer de flesta vattendrag att ha tillräckligt med lekfisk och bra rekrytering så att mer lax snabbt kan komma tillbaka, säger Torbjørn Forseth, ordförande för laxförvaltning på Vitenskapsrådet.

Enligt organisationen Norske fiskeelver är årets säsong för sportfiske av lax den sämsta någonsin.

Källor: Vitenskapsrådet, TV2 och NRK

Mer att läsa