Gå till innehållet

Norsk lax minskar både i storlek och antal

Förr knappt 100 år sedan var älven Eira i Norge känd för att ha bland världens största laxar. Nu är genomsnittsvikten bara en tredjedel.

En ny studie från Nina (Norges motsvarighet till Naturvårdsverket) visar att Eiras laxar förr vägde i snitt tolv kg, men nu minskat till i snitt fyra kg. På bara några decennier har laxarna krympt rejält och det beror på att människan påverkat älven med tre vattenkraftverksutbyggnader som minskat vattenflödet.

Stora laxar når helt enkelt inte upp till lekplatserna längre när vattennivån är så låg. Människans exploatering har därmed orsakat en snabb evolution hos laxen där små individer gynnas.

– Vi upptäckte att generna utsatts för stark selektion. Medan gener som gav stora laxar dominerande 1925, var det tvärtom små laxar som gynnades efter vattenkraftsutbyggnaden, säger Ingerid Julie Hagen, en av forskarna bakom studien.

Genom att öka flödet i floden igen skulle laxarna kunna börja öka i storlek igen, men att Eira återigen ska få världens största laxar ser forskarna som osannolikt.

Många små verk som gör stor skada

Precis som i Sverige har Norge stora mängder mindre vattenkraftverk och utbyggnaden har gått snabbt. 1980 fanns det 199 små vattenkraftverk i landet. År 2000 hade de fördubblats och nu finns det över små 1400 vattenkraftverk i landet. Det har fått stora konsekvenser för fiskar som lax och ål som dödas i turbinerna. Forskare och myndigheter är överens om att många vattenkraftverk måste byggas om för att göras mer miljövänliga, men det har beslutats att det måste ske på frivillig väg. Vilket inte verkar ske.

NRK rapporterar om att det framkom i studier att även om små vattenkraftverk gav ganska liten elproduktion så kunde de ställa till med stor skada. De 1400 små vattenkraftverken ger tillsammans knappt 10 procent av elproduktionen från vattenkraft medan landets 347 stora vattenkraftverk står för 90 procent. Situationen i Sverige är ungefär likadan.

2021 sattes laxen upp på den norska rödlistan. Förutom vattenkraftverk hotas laxen även av påverkan från laxodlingar och att havsströmmar från Arktis försvagats kraftigt den senaste tiden.

Källor: NRK och Nina

Mer att läsa