Gå till innehållet

Norsk granskning: Inventerare som hittar få arter får fler jobb

Berguv. Arkivfoto: Niclas Ahlberg

En ny granskning av NRK visar att systemet för exploatering i vårt grannland gynnar naturinventerare som hittar få hotade arter. Exploatörer anlitar hellre oberoende inventerare som “missar” hotade arter än nitiska inventerare som gör det svårare att få exploatera ett område.

När natur ska exploateras ska det i Norge ske en oberoende inventering av vilka naturvärden som finns i området så att inte fridlysta arter eller alltför känsliga naturvärden förstörs i samband med exploateringen. Exploatörerna anlitar då konsulter som ska leta efter arter och beskriva naturvärdena i området.

Enligt flera inventerare som NRK pratat med gynnar systemet de konsulter som hittar minst naturvärden.

– För exploatörerna är värdefull natur ofta ett problem, säger ex-konsulten Tor-Amund Røsberg till NRK.

Han jobbade tidigare som inventerare, men har nu slutat för att han tyckte det blev för tungt att se naturen exploateras. Han fick ibland frågor från exploatörer om han verkligen måste rapportera alla rödlistade arter han hittar.

Andra konsulter vittnar om att de har blivit ombedda att tona ned naturvärden. NRK är dock tydliga med att de inte anser sig ha pratat med tillräckligt många konsulter för att kunna säga hur omfattande problemet är i branschen i stort. Att det förekommer vittnar dock många röster om.

Artikeln tar också upp ett fall där en berguvshäckning ströks från en inventering och att marken där den starkt hotade ugglan lever nu ska exploateras.

Källa: NRK

Mer att läsa