Gå till innehållet

Norges skog tredubblad på 90 år och växer oväntat snabbt

Skog i Vassfaret i Norge. Foto: Marie Mattsson

Skog i Vassfaret i Norge. Foto: Marie Mattsson

1925 hade Norge 300 miljoner kubikmeter träd. Idag har de 900 miljoner kubikmeter och det ökar snabbare än väntat.

Huvudanledningen till ökningen är att i en stor nationell kampanj på 1960-talet planterade framför allt skolbarn nästan 100 miljoner granar. Dessa träd är nu stora och i en fas där de växer väldigt mycket, men forskare har funnit att träden växer snabbare än beräknat och är osäkra på vad det beror på. Det gäller gran, tall och björkar och hittills har forskarna bara kommit fram till olika troliga anledningar så som ett varmare klimat, mer koldioxid i atmosfären och mer kväve från luften. Det skulle också kunna bero på minskat bete av tamboskap och vilda djur.

– Svaret är antagligen en blandning av dessa faktorer. Vi kan inte ge svar om de individuella faktorernas relativa inverkan eller deras samspel. Vi forskar mycket på detta nu, men det är svårt att ge ett bra svar, säger Rasmus Astrup på norska skogs- och landskaps-instituet i Ås.

Som jämförelse med Norges siffror beräknas Sverige ha ungefär tre miljarder kubikmeter träd enligt Skogsstyrelsen.

Källa: Forskning.no

Mer att läsa