Gå till innehållet

Norges oljeborrning tas till Europeiska domstolen

Aktivisterna som tar Norge till EU-domstolen. Foto: Greenpeace

Det är sex unga klimataktivister som tillsammans med miljöorganisationerna Greenpeace Norden och Natur og Ungdom lämnat in en ansökan till Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. De anser att Norge bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter när landet tillåter ny oljeborrning mitt i en klimatkris.

Det är inget nytt fall. Det har redan testats i det norska rättssystemet och 2020 avgjorde Högsta domstolen att den norska staten inte bröt mot grundlagen, när de öppnade upp för ny oljeborrning i Arktis.

– Förra året fick vi den sämsta julklappen någonsin från Högsta domstolen. Vi förlorade klimatstämningen mot staten. Det visade sig att § 112 i grundlagen trots allt inte var en miljöparagraf. Majoriteten av domarna kom till slutsatsen att konstitutionen inte har kränkts, att oljeborrningar i Arktis är bra och samtidigt sätter de tröskeln för framtida kränkningar av paragraf 112 mycket högt, skriver Natur og ungdom.

Aktivisterna menar att Norges oljeborrning strider mot varje persons rätt till en hälsosam miljö och att staten måste vidta åtgärder för att säkra denna rättighet.

– Som ung person från den sjösamiska kulturen fruktar jag klimatförändringarnas inverkan på mitt folks livsstil, som är nära kopplad till hav och natur. Ett hot mot våra hav är ett hot mot vårt folk, säger Lasse Eriksen Bjørn, en av aktivisterna.

Redan dramatiska effekter

Norges utökade borrande efter olja sker trots överväldigande bevis för hur skadliga fossila bränslen är för vår planet och trots att även det internationella energirådet (IEA) säger att det inte finns utrymme för nya olje- och gasprojekt om vi ska kunna begränsa temperaturökningen till 1,5 grader.

– För oss som bor nära naturen är effekterna av klimatförändringar redan dramatiska. Skogarna i min hemregion i norra Norge är ett rikt ekosystem som människor har varit beroende av under lång tid. Nu dör de långsamt eftersom kortare och mildare vintrar får invasiva arter att frodas. Vi måste vidta åtgärder nu för att begränsa oåterkalleliga skador på vårt klimat och våra ekosystem för att säkerställa försörjningen för kommande generationer, säger Ella Marie Hætta Isaksen, en av de unga aktivisterna.

Tillsammans med Greenpeace och Natur if ungdom tar nu de unga klimataktivisterna ärendet till EU-domstolen. Det norska fallet är ett i en allt längre rad av klimatärenden i domstolar där ungdomar stämmer stater och fossilbolag för att inte ta tillräcklig hänsyn till miljön och framtidens befolkning, våra barn.

Källor: Greenpeace och Natur of ungdom

Mer att läsa