Gå till innehållet

Norge fruktar ny epidemi bland myskoxar

Myskoxar från Myskoxcentrum. Foto: Erik Hansson

Myskoxar från Myskoxcentrum. Foto: Erik Hansson

Under 2012 dog över 100 myskoxkalvar, en tredjedel av den totala populationen, i Norge av en smittsam lungsjukdom. Nu har två myskoxkalvar hittats döda, som också visat sig smittats av sjukdomen. Statens naturoppsyn i Norge (motsvarar vårt Naturvårdsverket) fruktar att en ny epidemi kan bryta ut.

Prover från de sjuka djuren har skickat för analys för att om möjligt få klarhet i var smittan kommer ifrån.

På Myskoxcentrum i Sverige berättar pressansvarige Mats Ericsson att den lilla flocken svenska myskoxar så vitt de vet aldrig varit i kontakt med lungsjukdomen.

Källa: NRK

Mer att läsa