Gå till innehållet

Nordligaste fyndet av lekande asp någonsin

Asp (Aspius aspius). Foto: Karelj, Public Domain.

I Tamån i nedre Dalälven har man nu hittat rom från den rödlistade fisken asp. Det är det nordligaste fyndet av fiskens lek hittills, enligt Tomas Loreth Remén på Upplandsstiftelsen, som intervjuas av SVT Uppsala.

Det har tidigare hittats asp i Dalälven, men inte i den här omfattningen och det är första gången det konstaterats att fisken leker så här långt norrut. 

– Det är jätteroligt att vi hittat en plats där aspen leker. Med det vet vi också hur vi ska förvalta den här hotade arten. Genom information och dialog med kraftverksägarna hoppas jag att vi kan få en bra förvaltning av aspen. Finns det inget vatten i ån så blir det ingen lek, säger Tomas Loreth Remén på Upplandsstiftelsen till SVT Uppsala.

Normalt sett trivs aspen i varmare vatten och den kräver mycket vatten i ån för att kunna leka. Fortum, kraftbolaget som driver Untra kraftverk vid ån, har varit med och bekostat inventeringen av asprom, men bolaget har ännu inte fattat beslut om hur de ska reglera vattnet i ån i vår.

Enligt Artdatabanken är exploatering det största hotet mot den rödlistade aspen:
– Utbyggnaden av vattenkraft, kanalisering av större vattendrag samt torrläggningsföretag. Sådana ingrepp har bl.a. reducerat antalet lekområden avsevärt samt delat upp bestånden genom tillkomsten av nya vandringshinder. Även i sjöar har lekplatser försvunnit genom muddring och byggande i vattnet.

Källor: SVT Uppsala och Artdatabanken

Mer att läsa