Gå till innehållet

Nordkalk ger upp – Ojnareskogen räddad

Ojnareskogen. Foto: Dick Waller, CC BY-SA 4.0, Länk

I våras sa Högsta domstolen nej till prövningstillstånd och stoppade därmed bolaget Nordkalks planer på att bryta kalksten i Natura 2000-området Ojnareskogen på Gotland. Nu har Nordkalk även beslutat att de inte kommer ta frågan hela vägen till Europadomstolen. Ojnareskogen är därmed räddad.

– Processen att få tillstånd i Bunge har knutit upp omfattande resurser under väldigt lång tid. Nordkalk behöver nu fokusera på den befintliga verksamheten och koncentrera investeringarna där möjligheterna för framtiden är som bäst, kommenterar Paul Gustavsson, Nordkalks CEO, i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: • I fem år har de demonstrerat mot Sveriges gruvpolitik

Bolaget anser att en process i Europadomstolen är svår att överblicka och riskerar att bli både långdragen och kostsam. Nordkalks styrelse har därför beslutat att inte driva processen vidare till Europadomstolen.

Långdraget ärende som kritiserats av EU
Ärendet har pågått i 14 års tid. 2014 gav den lägre instansen Mark- och miljödomstolen både Nordkalk och SMA Mineral tillstånd till stenbrytning, men när förra regeringen i augusti 2015 beslutade att Bästeträsk skulle bli Natura2000-område ändrades förutsättningarna, enligt P4 Gotland.

EU-kommissionen kritiserade 2015 den förra svenska regeringen för hanteringen av kalkbrytningen på Gotland. I brevet framfördes oro för domstolsprocessen där Mark- och miljödomstolen ansågs ha åsidosatt experters, Naturvårdsverkets, Länsstyrelsens och Havs- och vattenmyndighetens invändningar och istället ”utan vidare förklaring” gått på Nordkalks linje.

Det framfördes också kritik mot att Alliansregeringen 2006 tog bort Nordkalks mark i Bunge från Naturvårdsverkets förslag på nya Natura 2000-områden. Enligt EU-kommissionen ska inte ”ekonomiska och sociala krav” beaktas när Natura 2000-områden bildas.

Den långa kampen har räddat Gotlands största vildmarksområde, som innefattar sjön Bästeträsk – en viktig del i Gotlands dricksvattenförsörjning. I området finns över 60 rödlistade (mer eller mindre hotade) arter så som ängshök, gotlandssnok, fjärilar och orkidéer.

Ojnareskogen utsågs 2013 till en Svensk pärla av WWF och ansågs behöva särskilt skydd både för sina höga naturvärden och för att inte riskera öns dricksvatten.

Källa: Nordkalk

Mer att läsa