Gå till innehållet

Nordamerikas största landdäggdjur återintroduceras i Alaska

Den skogslevande bisonoxen (Bison bison athabascae). Foto: Alan & Elaine Wilson via Wikimedia

Den skogslevande bisonoxen (Bison bison athabascae). Foto: Alan & Elaine Wilson via Wikimedia

Efter att ha dött ut i Alaska i början på 1900-talet kommer nu en ny art bisonoxar återintroduceras i Alaska. 

Projektet för att återinföra underarten Bison bison athabascae eller “wood bison” som den heter i USA har pågått i 23 år och nu är det dags för nästa steg. Ungefär 100 bisonoxar, varav flera är dräktiga släpps ut i ett stort inhängnat område där de får acklimatisera sig under några veckor innan de släpps ut i det vilda.

I tusentals år levde underarten gott i Alaska, men av någon anledning försvann de i slutet av 1800-talet eller början på 1900-talet. Varför det skedde anses oklart.

När de nu återintroduceras var vissa intressen i Alaska oroade för att en art som rödlistats som “hotad” skulle kunna stoppa planer på exempelvis gruvor. Naturvårdare och politiker fick därför kompromissa och benämner nu bisonoxarna som en “ej väsentlig, experimentell” population.

Bison bison athabascae är en större underart än den bisonoxe som framför allt lever på prärien. Athabascae kan väga flera hundra kilo mer och är döpt efter en ursprungsbefolkning i området där den nu ska återvända.

I Sverige finns visst intresse för att återintroducera visenter och vildren.

Källor: Huffington Post och Newsweek

Mer att läsa