Gå till innehållet

Nödstopp för visst torskfiske i södra Östersjön – “inte tillräckligt”

Torsk. Foto: Hans Hillewaert, CC BY-SA 4.0, Länk

EU-kommissionen har beslutat förbjuda kommersiellt fiske efter torsk i de södra delarna av Östersjön från den 24 juli till och med 31 december 2019. Anledningen till nödåtgärden är att torskbeståndet är i så dåligt skick.

Miljöminister Isabella Lövin, som skrivit boken “Tyst hav” om överutnyttjandet av fiskbestånden i svenska och utländska vatten, tycker inte förbudet räcker. Hon säger till Ekot att hon hoppats på ett mer långtgående torskfiskestopp för hela Östersjön.

LÄS ÄVEN: • Rekordlåga nivåer för flera fiskarter på västkusten

Istället blev det ett stopp för kommersiellt torskfiske i södra delarna av Östersjön, i havet utanför Skåne, Blekinge, Polen och Litauen. Det finns också flera undantag till förbudet. Exempelvis för småskaligt kustnära fiske och fritidsfisket. Dessutom får yrkesfiskare som “oavsiktligt får torsk som bifångst” ta upp den om de fiskat efter exempelvis sill/strömming med tillräckligt småmaskiga nät, enligt Havs och vattenmyndigheten.

LÄS ÄVEN: • Gråsälar inte huvudhotet mot Östersjöns torsk

Internationella havsforskningsrådet, ICES, rekommenderade att det inte heller fiskas på det östra torskbeståndet under 2020. Detta eftersom beståndssituationen är mycket allvarlig.

– Läget för torsken i torskbeståndet öster om Bornholm är kritiskt och beståndets lekbiomassa är så låg att det allvarligt hotar torskens förmåga att reproducera sig. Då är det nödvändigt att stoppa fångsten av torsk, sa Joakim Hjelm i början av sommaren. Han är forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Aqua) som också arbetar inom ICES.

Källor: Havs och vattenmyndigheten och Ekot

Mer att läsa