Gå till innehållet

Nedgrävt elnät för att hjälpa vadare som minskar drastiskt i antal

I södra Sverige minskar antalet häckande vadarfåglar drastiskt de senaste åren enligt länsstyrelsen. Därför har länsstyrelsen i Halland dragit igång ett projekt för att underlätta häckningar på de halländska strandängarna.

Större strandpipare hör till de hårdast drabbade vadarna i Halland. De har minskat med 80 procent på tio år. Foto: Erik Hansson

– Vi genomför åtgärder i år för att förbättra de viktigaste halländska strandängarna där det fortfarande finns kvar häckande vadarfåglar. Vadarfåglarna lägger sina bon direkt på marken och deras ägg och ungar är mycket utsatta för till exempel kråkor, räv och grävling. Genom att vi tar bort träd och buskar och tar ner olämpligt placerade tornfalksholkar kan predationstrycket från kråk- och rovfåglar minskas. Vi sätter även upp skyddsstängsel för att hålla undan rovdjur som lever på marken, som grävlingar och rävar, säger Carina Lundqvist, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Halland, i ett pressmeddelande.

En annan del i projektet är att ta bort elstolpar från strandängarna. Dessa fungerar nämligen som utkiktsposter för kråk- och rovfåglar och vadare häckar helst inte i närheten av dem. Elbolaget Fortum ska därför gräva ner elledningarna i Båtafjorden utanför Varberg för att förbättra häckningsmöjligheterna för vadarna. Förutom att det gynnar fågellivet blir det också färre strömavbrott för kunderna i området.

Projektet ska starta i höst och beräknas vara klart under våren 2015.

Källa: Pressmeddelande

Mer att läsa