Gå till innehållet

Nedfryst sperma föreslås för att rädda koalor

koala

Koala. Foto (beskuret): Douglas Paul PerkinsEget arbete, CC BY 3.0, Länk

Det kommer allt fler larmrapporter från Australien om hur det går för landets koalor. Vissa tror till och med att arten är på väg att utrotas. Nu föreslår forskare att koalors sperma fryses ner för att arten ska kunna räddas i framtiden.

De katastrofala bränderna i Australien 2019-2020 slog hårt mot landets koalor. Det beräknas att över 60 000 koalor skadades eller dog och det är en stor andel av de koalor som finns kvar. Exakt hur många som återstår är oklart, men 2012 gjordes ett försök att uppskatta antalet och man kom då fram till att det bara fanns mellan 144 000 och 605 000 individer kvar. Sedan dess har antalet minskat ytterligare och bränderna kan alltså ha drabbat någonstans mellan varannan eller var tionde koala.

Efter bränderna och den uppmärksammade situationen för koalorna har det tagits fram planer på hur de ska kunna räddas från utrotning. Ytterligare en metod, som behandlas i en ny studie, är att föröka koalor i fångenskap och sedan släppa ut dem. Men det är en väldigt kostsamt med uppfödning av djur och att det kan saknas tillräcklig genetisk variation för att dessa uppfödningsprogram ska producera djur som inte är inavlade.

– Vi har ingen försäkring mot naturkatastrofer som skogsbränderna 2019-2020 som hotar att slå ut stora antal djur vid samma tillfälle. Om koalornas population slås ut i sådana bränder finns det inget sätt att få tillbaka dem eller bevara deras gener, säger Ryan Witt, en av forskarna bakom den nya studien, till News AU.

Tillsammans med andra forskare föreslår han därför att det samlas in sperma från koalor som fryses ned som en försäkring inför framtiden. Denna sperma kan senare användas i uppfödningsprogram för att skapa större genetisk variation och minska kraven på att många djur hålls i fångenskap. Det skulle också göra bevarandearbetet billigare och därmed frigöra pengar för andra insatser.

Källa: News AU och Animals

Mer att läsa