Gå till innehållet

Naturvårdsverket vill införa licensjakt på säl

Knubbsäl. Foto: Peder Winding

Knubbsäl. Foto: Peder Winding

Enligt ett förslag från Naturvårdsverket till regeringen ska licensjakt på säl införas för att “minska konflikten mellan sälarna och fiskenäringen”. Myndigheten fick tidigare i år i uppdrag av regeringen att utreda möjligheten till säljakt eftersom sälstammarna ökat i våra vatten. Det beräknas nu finnas mellan 35 och 40 000 gråsälar, 16 000 knubbsälar och ungefär 10 000 vikare.

– De senaste åren har antalet sälar ökat och en licensjakt som utformas på liknande sätt som dagens regionala skyddsjakt skulle inte hota sälbestånden. Snarare kan det vara ett sätt att minska konflikten mellan sälarna och fiskenäringen som känner av ökade skador på fiskeredskap och fångster, säger Per Risberg, handläggare på Naturvårdsverket.

Gråsäl. Foto: Fredrik Nilsson

Gråsäl. Foto: Fredrik Nilsson

Exakt hur många sälar som ska skjutas är en fråga för Havs- och vattenmyndigheten.

Ett av hindren för att lyckas med målsättningen är ett “bristande intresse för säljakt”. För att råda bot på detta problem föreslås “riktade informationsinsatser”.

– Intresset för säljakt behöver höjas om det ska gå att fylla nuvarande tilldelningar vid säljakt. Det är svårt och tidskrävande att jaga säl, säger Per Risberg.

Källa: Naturvårdsverket

Sälar i Danmark. Foto: Anki Hammar

Sälar i Danmark. Foto: Anki Hammar

 

Mer att läsa