Gå till innehållet

Uppdaterat: Vargtikjakten stoppad

Varg. Foto: Marie Mattsson

Varg fotograferad i fångenskap. Foto: Marie Mattsson

Uppdaterat: Förvaltningsrätten har beslutat att stoppa jakten på vargtiken i Junseleområdet sedan Naturvårdsverkets beslut överklagats av flera naturorganisationer. Senast den 8 mars måste nu Naturvårdsverket yttra sig i frågan, sedan är det naturorganisationernas tur att svara på yttrandet. Det är andra gången i år som Naturvårdsverkets beslut om vargjakt stoppas av Förvaltningsrätten.
Svenska Rovdjursföreningen menar att det är skoterbevakningen av vargtiken från länsstyrelsens och renskötares håll som stressat henne att döda 26 renar sedan i januari istället för att äta de som hon redan fällt.

Tidigare nyhet: Idag fattar Naturvårdsverket beslut om skyddsjakt på den så kallade Junseletiken. Myndigheten anser att skadorna för renskötseln i området är så pass stora att det finns “mycket goda skäl” för att tiken ska skjutas. Enligt länsstyrelserna i Västerbotten och Västernorrland har honan rivit 26 renar sedan hannen sköts i januari.

Enligt Naturvårdsverket går det inte att hägna in de 4000-5000 renar som finns i området eftersom det inte går att ha fler än 500 renar i samma hägn med hänsyn till risk för parasitangrepp. Det går inte heller att flytta renarna eftersom renskötarna inte har tillgång till någon annan mark.

– Hot, hat och förakt präglar allt mer debatten om vargens vara eller icke vara i Sverige, säger Maria Ågren, generaldirektör Naturvårdsverket i sin debattartikel. Det är alltid någon som är arg oavsett beslut. Men Sverige står bakom EU:s konventioner om vilka arter som ska bevaras, och där har vargen sin plats. Ska vi få en frisk vargstam som Sverige får förvalta på det sätt vi önskar är det nödvändigt med mer sans och klokskap i vargfrågan.

– Vi vill också uppmana alla som är engagerade i vargfrågan att fundera över andras behov och synsätt, fortsätter Maria Ågren. Dialog och förståelse för varandras synsätt är en väg framåt i vargfrågan likväl som för andra konfliktområden.

Beslutet mötte kritik från bland annat Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson på Twitter:
– Det svaga med Ågrens vargartikel är att hon inte med en bokstav visar att lagen (konventioner som hon felaktigt skriver) medger jakt. Ågren berör inte avvägning mellan unikt viktig vargtik o relativt små skador på rennäringen. Blandar in hat och Vargkommitten. Irrelevant. Ingen önskar skador av rovdjur men de går inte tänka bort. Då blir toleransen noll. I Junsele kan skadorna på ren ökat då verket sköt hanen.

Naturskyddsföreningen planerar att överklaga beslutet.

Källa: SVD

Mer att läsa