Gå till innehållet

Naturvårdsverket stoppar skyddsjakt på skarv

Storskarv. Foto: Sören Lindén

Storskarv. Foto: Sören Lindén

Länsstyrelsen i Stockholm beslöt den 11 april i år att det skulle tillåtas att förstöra skarvägg med så kallad prickning och även skyddsjakt på skarv vid utsättningsplatser för fisk.

Beslutet överklagades av Stockholms Ornitologiska Förening och BirdLife Sverige och nu har Naturvårdsverket meddelat att länsstyrelsens beslut inte får verkställas förrän verket fattat ett slutgiltigt beslut i frågan.

Däremot tillåts under hösten jakt på skarv med gevär vid fiskeredskap och i 27 fiskfredningsområden.

Stockholms Ornitologiska Förening menar att äggprickningen är oetisk eftersom kläckningsfärdiga ungar dödats och eftersom landstigningarna i skarvkolonierna har orsakat “allvarliga störningar för andra fågelarter som häckar tillsammans med skarvarna”. Dessutom menar föreningen att metoden inte har den effekt som påstås av länsstyrelsen – det vill säga att “minska allvarliga skador på fisk och fiske”.

Källa: Länsstyrelsen i Stockholm och SOFnet

Mer att läsa