Gå till innehållet

Naturvårdsverket säger nej till skidanläggningen Örndalen

Järv (i hägn). Foto: Marie Mattsson

I ansökan om att få bygga Örndalen togs ingen hänsyn till att området även hyser järvar. Här fotograferad i hägn. Foto: Marie Mattsson

Planerna på en stor skidanläggning vid Skorvdalen i Härjedalen får nu nytt motstånd. Projektet Örndalen, som vi skrivit om tidigare, har kritiserats av Naturskyddsföreningen och flera fågelorganisationer på grund av att det skulle störa de kungsörnar som häckar i området. Efter att länsstyrelsen gett företaget dispens överklagades beslutet och nu säger även den statliga myndigheten Naturvårdsverket nej till projektet.

– Många kungsörnsrevir i fjällvärlden står tomma. Därför är såna här revir oerhört viktiga för kungsörnen överlevnad och vi tycker inte företaget kompensationsförslag är tillräckliga, säger Christer Mild vid Naturvårdsverket till P4 Jämtland.

Sveriges kungsörnar har haft ett katastrofalt dåligt år.

Naturvårdsverket tycker inte heller att företagets ansökan är komplett då de inte tagit hänsyn till att det även finns  björn, järv och lo i området. Dessutom anser Naturvårdsverket att expolateringen kan ske på annan plats i området.

– Naturvårdsverket är medvetet om de uppgivna långsiktiga investeringarna på uppemot två miljarder samt beräkningarna om uppemot 300 årsarbeten långsiktigt när anläggningen är fullt utbyggd. Som sökanden, kommunen och länsstyrelsen redan visat finns andra området i kommunen eller länet där en sådan etablering kan ske, skriver Naturvårdsverkets sektionschef Torunn Hofset i yttrandet.

Det slutgiltiga avgörandet för ärendet ligger hos Miljödomstolen och med normal handläggningstid bör ett beslut komma någon gång mellan oktober 2013 och februari 2014.

Källa: P4 Jämtland och Tidningen Härjedalen

Mer att läsa