Gå till innehållet

Naturvårdsverket överklagar kalkbrytningen i Ojnareskogen

Polisinsats mot protesterna i Ojnareskogen. Foto: Salomon Abresparr via Wikimedia

Polisinsats mot protesterna i Ojnareskogen. Foto: Salomon Abresparr via Wikimedia

Idag gick Naturvårdsverket ut med beskedet att de kommer att överklaga mark- och miljödomstolens dom om kalkbrytning i Bunge, Ojnareskogen på Gotland. Naturvårdsverket anser inte att domen är förenlig varken med EU-rätt eller svensk rätt och menar att “täktverksamheten kan ge oåterkalleliga skador på naturmiljön på Gotland”.

I materialet som Nordkalk lagt fram menar Naturvårdsverket att det finns “stora kunskapsluckor när det rör verksamhetens påverkan på tre närliggande Natura 2000-områden”.

– Det är många gånger svårt att följa hur domstolen har resonerat i den här domen. Resonemangen är inte så tydliga eller utförliga som de behöver vara i ett sådant här fall som kan få prejudicerande betydelse för bedömning av andra liknande projekt, anser Torunn Hofset, miljöjurist på Naturvårdsverket.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa