Gå till innehållet

Naturvårdsverket: Nationalpark i Bästeträsk och fyra andra områden

Spegelsjö i Reivo. Foto: Anneli Bergvall

Spegelsjö i Reivo. Foto: Anneli Bergvall

Under de kommande sex åren kommer Naturvårdsverket prioritera skapandet av fem nya nationalparker: Åsnen, Vålådalen/Sylarna/Helags, Reivo, Nämdöskärgården och Bästeträsk-området. Dessutom föreslås utvidgande av tre befintliga nationalparker.

– Det är roligt att kunna presentera vilka nationalparksobjekt som nu är aktuella för samråd och dialog. Att bilda eller utvidga en nationalpark är en lång process där samverkan med kommuner, länsstyrelser, markägare och andra berörda grupper är en väsentlig del i arbetet, säger Eva Thörnelöf, vikarierande generaldirektör på Naturvårdsverket.

En nationalpark innebär den högsta graden av skydd för ett område och det är regering och riksdag som slutligen beslutar om ett område ska göras till nationalpark. Enligt Anna von Sydow på Naturvårdsverket, som är samordnare för nationalparksprojekten, får verket ta ställning till vad som händer med nationalparksplanerna om Nordkalk får tillstånd till stenbrytning, men först måste rättsprocessen ha sin gång.

Följande områden föreslås få prioritet i nationalparksarbetet:

  • Reivo i Arvidsjaurs kommun – “skydd av värdefulla naturskogar i norra Sveriges skogslandskap nedan fjällen. Ett vidsträckt område med bergskrön, myrar och stora områden med urskogsartad natur. Reivo erbjuder möjligheter till attraktivt friluftsliv och naturturism.”. Läs mer om Reivo i vår artikel.
  • Nämdöskärgården i Värmdö kommun – “skydda en oexploaterad, representativ och biologiskt intressant skärgård med marina miljöer som är utpekade internationellt. Området har möjligheter till friluftsliv och naturturism.”
  • Bästeträsk på Gotland – “säregen, internationellt unik natur. Området har exceptionellt höga naturvärden och är lättillgängligt och attraktivt för friluftsliv.” Läs mer om Bästeträsk här.
  • Vålådalen-Sylarna-Helags i Jämtlands län (påbörjat) – “ett storslaget fjällområde med fjällnära skog och myr i södra fjällregionen med mycket höga naturvärden. Området är attraktivt för friluftsliv.”
  • Åsnen i Kronobergs län (påbörjat) – “ett skogs- och sjölandskap i södra landet. Höga naturvärden kopplade till både land- och vattenmiljöerna. Attraktivt för friluftsliv.”

Dessutom föreslår Naturvårdsverket att utvidga tre redan bildade nationalparker: Gotska Sandön, Björnlandet och Tiveden.

Läs mer:
Våra artiklar om turerna kring Bästeträsk och Nordkalk.
Allt fler besöker våra nationalparker.

Källor: Naturvårdsverket och P4 Gotland

Mer att läsa