Gå till innehållet

Naturvårdsverket: Licensjakt på 30 vargar i vinter

Den 1 februari 2014 blir det återigen licensjakt på varg i Sverige. Beslutet från Naturvårdsverket gäller 30 vargar i Värmlands (13 vargar), Örebro (6) och Dalarnas län (11). Syftet är enligt Naturvårdsverket att “minska koncentrationen av varg i de län där det finns många vargrevir och på så sätt begränsa negativa konsekvenser från rovdjur för tamdjursägare och näringar”.

Vargar i hägn. Foto: Marie Mattsson

Vargar i hägn. Foto: Marie Mattsson

Beslutet är en direkt följd av rovdjurspropositionen och de nya referensvärdena som gör att det finns “behov av att minska koncentration av varg” eftersom “vargstammens tillväxtkurva pekar uppåt och inaveln minskar”.

─ Naturvårdsverket vill bidra till att öka toleransen för varg och andra rovdjur. Vi arbetar med olika åtgärder som kan bidra till att minska negativa konsekvenser av rovdjur. Vi gör bedömningen att en kontrollerad jakt som minskar koncentration av varg är ett sådant exempel, säger Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket.

Enligt en undersökning som publicerades i USA i höstas påverkas dock inte toleransen för varg nämnvärt av jakt.

Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson kallar beslutet för “ett misstag” och meddelar att “vi kommer snarast möjligt överklaga beslutet“. Något som Naturvårdsverket uppenbarligen var redo för.

─ Jakt är ett viktigt verktyg för viltförvaltningen. En av anledningarna till att vi har lagt över en månad mellan beslut och jaktstart är att jakten kan komma att överklagas. Om beslutet överklagas finns det tid för domstolen att bedöma ärendet. Det är viktigt att få besked om det går att använda licensjakt som verktyg i vargförvaltningen, avslutar Maria Ågren.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa