Gå till innehållet

Naturvårdsverket köper reservat i Stockholm för att säkra naturvärden

Åvaån, söder om Tyresta, nära Spirudden. Foto: Erik Hansson

Naturvårdsverket meddelade idag att de köper delar av Tyresta naturreservat, som ligger utanför nationalparken. Därmed ska förvaltningen och naturvärdena i området säkras.

Det är områden med höga naturvärden kring Åva gård och Spirudden, söder om Tyresta nationalpark som Naturvårdsverket köper av Stockholms stad.

– Vi säkrar nu en fortsatt god och effektiv förvaltning av Tyresta nationalpark och naturreservat och av de höga naturvärdena i området. I ett längre perspektiv ser vi att behov och efterfrågan på tätortsnära naturområden kommer fortsätta att öka. Vi tryggar nu möjligheterna att göra området kring Tyresta och Åva tillgängligt för naturupplevelser och även kunna kanalisera ett större besökstryck till nationalparken och reservatet i framtiden, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket.

På Åva gård bedrevs tidigare mjölkproduktion, men nu är både gården och hagarna tomma.

– Nu ska vi se till att odlingsmarken och beteslandskapet hålls öppna. Men i nuläget finns det inga konkreta planer på vad som ska hända med gården, säger Björn Risinger, till SVT Stockholm.

Markanvändningen i det 500 hektar stora område kommer inte att ändras och befintliga upplåtelser och föreskrifter kommer övertas av Naturvårdsverket.

Innan köpet för 30 miljoner kronor blir verklighet ska det godkännas av fastighetsnämnden i Stockholm stad och regeringen. Om så sker tar Naturvårdsverket över den 2 november.

Läs även:
Gallringar i Tyresta naturreservat upprör
Naturvårdsåtgärder i naturreservat – för att skapa jobb och biologisk mångfald

Källor: Naturvårdsverket och SVT Stockholm

Mer att läsa