Gå till innehållet

Naturvårdsverket köper mark vid Bästeträsk på Gotland

Bästeträsk. Foto: Bengt Oberger via Wikimedia

Bästeträsk. Foto: Bengt Oberger via Wikimedia

Naturvårdsverket har köpt 966 hektar mark som angränsar till Natura 2000-området Bästeträsk på Gotland.

Merparten av den uppköpta marken kommer att skyddas och enligt handläggaren Bo Lundin hoppas Naturvårdsverket att Bästeträsk ska bli en nationalpark framöver.

Bästeträsk är Gotlands största sjö och ligger vid Bunge, nära Ojnareskogen som varit en het fråga på grund av den planerade kalkbrytningen. I området finns flera rödlistade arter.

Källa: P4 Gotland

Mer att läsa