Gå till innehållet

Naturvårdsverket: Ingen skyddsjakt på kungsörnar

Kungsörn. Foto: Fredrik Nilsson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-fredrik-nilsson/

Kungsörn. Foto: Fredrik Nilsson 

Tre kungsörnar påstods ligga bakom 40 renars död enbart under april månad och samebyn ansökte om skyddsjakt. Nu har Naturvårdsverket beslutat att inte tillåta någon jakt. Anledningen är att enbart två av renarna tros ha dödats av kungsörnar.

Det var Lainiovuoma sameby i Kiruna kommun som ville skjuta tre örnar som påstods ha orsakat ungefär 40 renars död enbart under april månad.

LÄS ÄVEN: • Ansökan om skyddsjakt på sju kungsörnar – hur stort är problemet för rennäringen?

– Samtliga renar är örndödade. Det finns inga spår av något annat rovdjur som kan ha vållat skadan som är typisk för örn, skriver samebyn till Naturvårdsverket.

I området hittades dessutom ytterligare elva döda renar. Sammanlagt över 50 döda renar med andra ord. Kadavren undersöktes och dokumenterades av länsstyrelsen.

– Två renar bedöms sannolikt vara dödade av kungsörn och ytterligare 11 uppvisar blödningar och skador som kan vara orsakade av rovdjur. Det har varit svårt att i fält bedöma om skadorna orsakats av örn eller andra rovdjur. Det går heller inte att utesluta att det föreligger någon annan orsak till renarnas död såsom sjukdom eller svält, skrev länsstyrelsen i Norrbotten i ett utlåtande till Naturvårdsverket.

Länsstyrelsen skriver också att de generellt anser att skyddsjakt efter kungsörn i Norrbotten “bör kunna beviljas” om det inte finns någon annan lämplig lösning, om det inte försvårar förutsättningarna för att kungsörnarna ska uppnå gynnsam bevarandestatus och om kungsörnarna riskerar att skada renar eller annan boskap.

Fyra av renarna skickades till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för att fastställa dödsorsaken. Nu har svaret kommit.

– Samtliga renar bedöms ha dött av utmärgling. Rovdjur med tänder har sedan ätit på kropparna. På ett par av renarna sågs färska blödningar som visar att de bitits medan de var i livet, men såvitt det kunde bedömas så fanns dessa skador inte i vitala organ utan i muskulaturen. Renarna flåddes helt och det som fanns kvar av hud och kropp undersöktes noggrant efter skador orsakade av rovdjur. Det fanns inga tecken på att kungsörn hade orsakat de skador som hittades, skriver SVA i sitt utlåtande.

Naturvårdsverket har nu meddelat att de inte tillåter någon skyddsjakt.

– Då det inte kan anses visat att mer än möjligen två av renarna har dödats av kungsörn gör Naturvårdsverket bedömningen att det inte heller är visat att det finns risk att kungsörn kommer att orsaka allvarlig skada. Det är alltså inte visat att skyddsjakt behövs för att förhindra allvarlig skada, skriver verket i sitt belut.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa