Gå till innehållet

Naturvårdsverket: Genomgripande samhällsförändring krävs för att nå klimatmål

Kolkraftverk. Foto: Ra BoeEget arbete DigiCam C2100UZ, CC BY-SA 2.5, Länk

Naturvårdsverket har utvärderat miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Deras slutsats är att det kan fortfarande vara möjligt att nå målet, men att det då “krävs krafttag av historiska mått, och en genomgripande samhällsförändring”.

Naturvårdsverkets rapport beskriver klimatets tillstånd idag, scenarier för framtiden och centrala åtgärdsområden. Den kommer bland annat fram till att “omfattande konsekvenser av det förändrade klimatet kan ses redan idag”.

LÄS ÄVEN: • Världens beslutsfattare: Tre största globala hoten 2019 kopplas till miljön

– Den globala medeltemperaturen uppskattas vara högre än den någonsin varit under den moderna civilisationens historia. Ur ett klimathistoriskt perspektiv är det också tydligt att takten i temperaturökningen för närvarande är mycket hög. Konsekvenserna av det förändrade klimatet yttrar sig bland annat i form av smältande glaciärer, stigande havsnivåer och mer extremväder. Värmeböljan i Sverige 2018 ligger också i linje med denna utveckling, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: • Växter tar upp mindre CO2 i en varmare värld

För att det ska vara möjligt att nå målen kopplade till Parisavtalet så är utrymmet för ytterligare utsläpp “mycket trångt” samtidigt som utvecklingen på global nivå går i fel riktning eftersom utsläppen av koldioxid från energianvändning var rekordstora år 2018.

Åtgärder som krävs enligt myndigheten är bland annat att investeringsflöden som idag går till användandet av fossila bränslen snabbt måste ändras till att gå till satsningar på exempelvis förnybar energi, energieffektiviseringar och energi- och resurseffektivare infrastruktur. Särskilt brådskande och angeläget här i Sverige är att minska utsläpp kopplade till transporter och utsläppen från vår basindustri.

LÄS ÄVEN: • 415 stora investerare: Sluta ge bidrag till fossilindustrin och tiodubbla CO2-skatt

Myndigheten skriver också att de åtaganden som länderna lämnat in till FN är betydligt mindre än vad som krävs för att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 eller två grader.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa