Gå till innehållet

Naturvårdsinsatser ger hopp åt bergsgorillor och sillvalar

Internationella naturvårdsunionen (IUCN) har uppdaterat sin rödlista. Två av de positiva exemplen är att bergsgorillan inte längre är “akut hotad” utan bara “starkt hotad” och att sillvalen har gått från “starkt hotad” till “sårbar”. Anledningen är framgångsrika bevarandeinsatser.

– Dagens uppdatering av IUCNs rödlista visar på kraften i bevarandeåtgärder, exempelvis med återhämtningen av sillvalen och bergsgorillorna. De här framgångarna för naturvårdsinsatser är bevis på att ambitiösa samarbeten mellan regeringar, företag och civilsamhället kan vända utvecklingen för artförluster. Tyvärr visar också den senaste uppdateringen hur hot mot den biologiska mångfalden fortsätter att underminera några av samhällets viktigaste mål, inklusive matsäkerhet. Vi måste omedelbart stärka och bibehålla bevarandeåtgrärder. Det pågående FN-mötet i Egypten ger en värdefull möjlighet för att skydda mångfalden av liv på vår planet, säger Inger Andersen, chef på IUCN i ett pressmeddelande.

Sillvalens återhämtning, som inneburit en fördubbling i antalet sedan 1970-talet, kommer sig av förbudet mot kommersiell valfångst på södra halvklotet för 40 år sedan och en kraftig minskning av fångsten i norra delen av halvklotet sedan 1990. Även den västra populationen av gråvalar har ökat och anses nu “starkt hotad” istället för “akut hotad”.

Läs även: • Knölvalar och sillvalar söker sig norrut när isen försvinner

När det gäller bergsgorillan så kopplas framgången till bevarandearbete och samarbeten mellan olika organisationer, över landgränser och med lokalbefolkningen. Tjuvjakt har bekämpats, veterinärer har gjort stora insatser och antalet bergsgorillor har enligt de senaste beräkningarna ökat från 680 individer 2008 till över 1000 stycken i år. IUCN påpekar att ökningen visar att bevarandearbete kan göra stor skillnad, men att det måste fortsätta för att populationen ska fortsätta vara stabil.

Läs även: • Rwandas bergsgorillor får utökad nationalpark och nytt forskningscentrum

Men rapporten är inte enbart solskenshistorier. Den tar också upp att överfisket drabbar allt flera fiskarter. Av 458 undersökta arter i sjön Malawi löper till exempel hela 9 procent “hög risk att utrotas”. Liknande resultat kommer även från andra stora sjöar i Afrika.

Film från IUCN om senaste uppdateringen av internationella rödlistan:

Källa: IUCN

Mer att läsa