Gå till innehållet

Biologisk mångfald allt viktigare för skogsägare

skog

Gammal skog. Foto: Erik Hansson

Andelen skogsägare som anser att naturvärden och biologisk mångfald är skogens främsta användningsområde i framtiden, vid sidan av virkesproduktion, har ökat kraftigt det senaste året.

Det framgår av Skogsbarometern, en undersökning som LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna låtit Kantar Sifo göra bland 750 skogsägare.

På frågan “Vad tror du är skogens främsta användningsområde i framtiden,
vid sidan av virkesproduktion?” svarade i fjol 17 procent “naturvärde/biologisk mångfald”. I år väljs detta svarsalternativ av 23 procent.

Det vanligaste svaret är fortfarande “jakt/rekreation” även om det minskat med 4 procent sedan i fjol till årets 43 procent.

I Skogsbarometern framgår också att drygt hälften av skogsägarna är 65 år eller äldre. Det beräknas att “cirka 1,4 miljoner hektar skog till ett värde av 91 miljarder kronor kommer byta ägare inom de närmaste fem åren”.

Källor: LRF och Skogsbarometern

Mer att läsa