Gå till innehållet

Naturvård och naturturism får mer att säga till om viltförvaltning

Lodjur i hägn. Foto: Marie Mattsson http://www.natursidan.se/fotografer/marie-mattsson/

Lodjur i hägn. Foto: Marie Mattsson 

Regeringen har beslutat att företrädare för naturvård och ekoturism ska ha större inflytande i frågor om jakt och viltförvaltning. I praktiken innebär det att lokala naturvårdsföreningar och representanter för natur- och ekoturismnäringen får varsin plats i delegationer som har hand om frågor så som skydds- och licensjakt på rovdjur, älg-, hjort- och vildsvinsjakt med mera.

I dagsläget består de här viltförvaltningsdelegationerna av 13 ledamöter bestående av landshövdingen (ordförande), fem landstingspolitiker, samt representanter för polis, jakt, naturvård, friluftsliv, lantbruk, näringsliv och turism samt skogsbruk. Från och med den 1 april kommer ytterligare två representanter vara med i delegationen – en för lokal natur- och ekoturism och en representant för lokala naturvårdsföreningar.

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att de tycker att “viltförvaltningsdelegationerna till stor del fyller sin funktion och fungerar väl, men att sammansättningen av ledamöter behöver ändras”.

– När vi utvärderat viltförvaltningsdelegationerna har vi sett att vissa intressen varit underrepresenterade. Med dagens beslut ändrar vi så att det blir bättre balans i delegationerna, säger miljöminister Karolina Skog.

Källor: Regeringen och Sveriges Natur

Mer att läsa