Gå till innehållet

Naturum i Laponia har påbörjats

Byggstart. Foto: Daniel Olausson/Media Tales

Byggstart. Foto: Daniel Olausson/Media Tales

Nu har bygget av Naturum Laponia inletts. Efter att ritningarna blev klara 2009 tog det tre år innan kontrakt skrivits med byggentreprenörer. I torsdags i förra veckan gjordes en byggstartsceremoni kallad “tsieggim” för att symbolisera starten för själva byggnaden. Om allt går som det ska sker invigningen hösten 2014.

Naturumet blir Sveriges 30:e och ska fungera som besökscentrum för världsarvet Laponia som innehåller fyra nationalparker (Badjelánnda/Padjelanta, Sarek, Muttos/Muddus och Stuor muorkke/Stora sjöfallet) och två naturreservat (Sjavnjá och Stubbá). Det kommer ligga ute på udden Viedásnjárgga vid Stora sjöfallet och ska innehålla utställningar, café, kåtor, naturstigar med mera.

Källa: Laponia.nu

Mer att läsa