Gå till innehållet

Naturskydds­föreningen: Ny ordförande och naturvårds­pristagare

I helgen hölls Naturskyddsföreningens årsstämma. Efter nio år som ordförande avgick Johanna Sandahl och Beatrice Rindevall valdes till ny ordförande. Dessutom delades det ut åtskilliga priser och hedersmedlemskap.

Beatrice Rindevall är föreningens andra kvinnliga ordförande någonsin. Hon kommer senast från stiftelsen Baltic Waters där hon jobbat med att uppmärksamma situationen i Östersjön. Läs Natursidans intervju med henne här. Hon har också arbetat på forskningsrådet Formas och Naturskyddsföreningens rikskansli, ideellt med webbplatsen Supermiljöbloggen och som vice ordförande för Artister för miljön.

– Miljö- och klimatfrågorna är akuta, men behandlas som särintressen. Vi ser just nu det största bakslaget för miljöpolitiken i modern tid, samtidigt som forskningen är tydligare än någonsin om hur bråttom det är att ställa om. Tiden att skaka om den politiska dagordningen är nu. Som ny ordförande för Naturskyddsföreningen vill jag jobba intensivt för att miljöfrågorna ska få det utrymme i debatten och i politiken som de förtjänar, säger Beatrice Rindevall.

Sex nya silverfalkar

Under stämman delades det också ut sex Silverfalk-priser till personer som “varit verksamma under mycket lång tid eller gjort något speciellt för föreningen”.

Mottagarna av årets silverfalkar. Från vänster, översta raden: Aston Eriksson, Denise Fahlander och Gunnel Björkman. Andra raden: Johan Swahn, Suzanne Schlyter och Maj Aspebo.

Maj Aspebo, Gällivare. Motivering:
“Genom det outtröttliga arbete som Maj utför har fler och fler fått upp ögonen för hur skogens biologiska mångfald drastiskt minskar när naturskogar – som varit trädbevuxna i hundratals år – kalavverkas och ersätts med planteringar. Majs engagemang väcktes 2015 när Sveaskog anmälde Rävdalen för avverkning och tack vare Majs arbete finns Rävdalen kvar än i dag, för alla att njuta av. Maj är även engagerad i Naturskyddsföreningens lokala skogsgrupp.”

Gunnel Björkman och Suzanne Schlyter. Motivering:
“Både Gunnel och Suzanne har gjort stora insatser i Naturskyddsföreningens projekt ”Världens längsta blomsteräng”. I projektet har de hjälpt till att organisera lokala kretsar vad gäller utbildningar, inventeringar i fält och workshoppar om nya arbetsmaterial. Gunnel och Suzanne brinner för vägkantshabitat och den lokala biologiska mångfalden och genom deras entusiasm, engagemang och hårda arbete kan projekt som Världens längsta blomsteräng realiseras och den biologiska mångfalden förstärkas.”

Denise Fahlander. Motivering:
“Denise är både en eldsjäl och stöttepelare till Naturskyddsföreningen Gävleborg. Hon har varit aktiv i Naturskyddsföreningen under många år och haft en mängd olika roller såsom länsordförande, sekreterare och valberedare. Hon har också genomfört många olika projekt för länsförbundets räkning.”

Astor Eriksson. Motivering:
“Astor har under ett 40-tal år jobbat med skydd av våra älvar och vattendrag, både i Naturskyddsföreningen, men även i andra föreningar. Nu, snart 77 år, håller Astor ett högt tempo för att rädda Västerdalälven från utbyggnad. Detta genom att försöka få nej till en nygammal kraftstation i Ejforsen, Fulan (biflöde till Västerdalälven). Ett ärende som pågått sedan 1981! Nu är ett bygge nära igen, men Astor har både en plan B och plan C. Han ger inte upp och ser till att ingen annan gör det heller. Astors arbete i älvarnas tjänst gör honom till en värdig silverfalksmottagare.”

Johan Swahn. Motivering:
“Johan är kanslichef för Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vars syfte är att verka för det på lång sikt bästa omhändertagandet av radioaktivt avfall. MKG är en organisation som Naturskyddsföreningen är medlem i. Johan har varit många kommande generationers ögon och röst när han outtröttligt granskat industrins förslag på kärnbränsleförvar. Johan har givit miljörörelsen en plats i den utdragna och komplicerade processen och ställt de viktiga frågorna. Med kunskap, envishet, stor strategisk kompetens och ett värdefullt kontaktnät har Johan varit drivande och helt avgörande för att ge beslutsfattare de allra bästa underlagen.”

Skogspris till markägare och debattör

Årets Skogspris 2023 delade Naturskyddsföreningen ut till markägare Martin Eneling, Värmland, som engagerat sig för att gynna den biologiska mångfalden på sin fastighet. Han har bland annat gynnat mindre hackspett, omvandlat artfattig planterad barrskog till en rikare miljö med hjälp av högstubbar. Dessutom har han skrivit flera debattartiklar tillsammans med andra engagerade markägare och “är även en folkbildare genom flitig närvaro i sociala medier där han berättar i ord och bild om hur han vårdar sin skog”.

– Det är väldigt roligt att få dela ut Skogspriset till en så engagerad och kunnig skogsägare som Martin Eneling. Det är oerhört viktigt att lyfta de enskilda skogsägare som tar ansvar för naturen och alla dess värden, säger Johanna Sandahl, avgående ordförande Naturskyddsföreningen.

Slutligen utsågs också tre personer till hedersmedlemmar i föreningen:
• Artisten Stefan Sundström för att han ”i sin musik, sina texter och i hela sin personlighet är ett föredöme när det gäller den moderna människans relation till moder jord”.
Ekologen och författaren Johan Nitare vars “insatser för den skogliga naturvården är och har länge varit helt ovärderliga”.
Trädgårdsjournalisten Lena Israelsson, bland annat för sin “enorma insats för att upptäcka och utreda pyralidskandalen”.

Källa: Naturskyddsföreningen

Mer att läsa