Gå till innehållet

Naturskyddsföreningen betygsätter partiernas miljöpolitik

Strandskyddet är en aktuell fråga där naturföreningarna är överens med en majoritet av svenska folket, men partierna agerat för att försämra skyddet. Foto: Erik Hansson

Naturskyddsföreningen: Miljöpartiet har bäst miljöpolitik, Vänsterpartiet kommer på andra plats, Socialdemokraterna är trea tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet. Sämst är Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Naturskyddsföreningen har gått igenom hur partierna agerat de senaste fyra åren i riksdagen i frågor som gäller miljö och natur. De kom fram till tydliga resultat.

– Vi konstaterar att regering och riksdag inte levererat i närheten av det som klimat- och naturkrisen kräver. Trots höga ambitioner och flera positiva satsningar har politiken inte lyckats fatta de nödvändiga beslut som krävs för att minska utsläppen eller hoten mot den biologiska mångfalden, skriver föreningen i en debattartikel på Dagens Nyheter.

Riksdagspartierna får kritik för att i stort sett ha oförminskade klimat­skadliga subventioner och att de inte tagit chansen att göra en grön återhämtning efter coronapandemin. Beröm får däremot S- och MP-regeringen som i samarbete med C och L under 2020 och 2021 fördubblade miljöbudgeten till de högsta nivåerna någonsin.

– Det kommer att krävas en omfattande global omställning de kommande årtiondena. I det ljuset är resultatet från mandatperiodens miljöpolitik, trots de goda intentionerna och flera positiva insatser, ganska skralt. Det är hög tid att partierna slutar dutta sig ur klimat- och naturkrisen, eller än värre, blunda för dessa. Nu krävs snabba och kraftfulla åtgärder, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Tydlig vinnare i Miljöpartiet

När det gäller de enskilda partierna så framträder Miljöpartiet som en tydlig vinnare. De har agerat i rätt riktning i 15 av 22 granskade miljö­politiska områden. Naturskyddsföreningen påpekar också att S-regeringen fattat en lång rad negativa beslut för miljön efter att MP lämnade regeringen och att det är “en tydlig indikation på att MP spelade en viktig roll för den förda miljöpolitiken i regeringssamarbetet”.

Vänsterpartiet, som inför förra valet 2018, var i samma klass som Miljöpartiet, kommer nu på andra plats och får kritik för att de försvagat sin miljöpolitik den senaste tiden.

På delad tredjeplats, och ganska långt efter V och MP, rankar Naturskyddsföreningen Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. De får alla kritik för att påstå sig ha bra intentioner, men sedan inte omsätter dem i handling. Centerpartiet pekas också särskilt ut för att vara pådrivande för att försvaga både strandskyddet och miljöhänsynen i skogsbruket. Liberalerna, som svarade att de skulle göra mycket för miljön i både Naturskyddsföreningens valenkät 2018 och i Världsnaturfondens valenkät 2022, får omdömet “dessa ambitioner återspeglas inte i partiets agerande i riksdagen”.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna placerar sig alla i botten. KD lovade mycket inför förra valrörelsen, men får nu sämst betyg av alla tillsammans med Sverigedemokraterna.

När det gäller arbetet med biologisk mångfald får stora delar av partiernas arbete betygen “uselt” (rött) till “ok” (gult).

Naturskyddsföreningens granskning av partiernas politik när det gäller biologisk mångfald. I första kolumnen är det regeringen som får betyg (röd=uselt, ljusgrön=bra). Kolumn två lyfter fram om något parti i regeringen förtjänar ett eget betyg och kolumn tre är hur andra partier har påverkat frågan.

Resultaten i den här granskningen påminner därmed kraftigt om Världsnaturfondens granskning som släpptes i förra veckan. De stämmer också överens med den senaste tidens beslut i riksdagen när M-, SD- och KD-budgeten röstades igenom – en budget som kallas ”dråpslag för miljöarbetet”. Vi har också kunnat läsa om hur C, SD, M och KD vill kunna upphäva naturreservatstoppar miljöanpassning av vattenkraft och vill försvaga artskyddet.

Läs även:
• M-, SD- och KD-budget röstades igenom – ”dråpslag för miljöarbetet”
• Borgerliga partier vill kunna upphäva naturreservat
• Riksdagen stoppar miljöanpassning av vattenkraft
• M, C, KD och SD vill försvaga artskyddet
WWF:s valenkät: ”Förbluffande dåligt resultat”

Källor: Naturskyddsföreningen och Dagens Nyheter

Mer att läsa