Gå till innehållet

Naturskyddsföreningen: Bättre miljöpolitik nu – V och Mp får bäst betyg

Naturskyddsföreningen har jämfört hur riksdagspartierna agerat i 18 olika miljöfrågor. Resultaten visar att den här mandatperioden har varit betydligt bättre för miljön än den förra. Vänsterpartiet får högst betyg, följt av Miljöpartiet som även dragit med sig Socialdemokraterna. Betydligt sämre har allianspartierna agerat. Sverigedemokraterna är överlägset sämst.

Naturskyddsföreningens undersökning är baserad på 18 miljörelaterade förslag som föreningen lagt fram. Förra regeringen 2010-2014 genomfördes bara ett av 18 förslag. Med nuvarande regering har betydligt mer hänt. Fem har genomförts helt och åtta delvis.

LÄS ÄVEN: • Miljö och klimat viktigaste frågorna bland unga väljare

– Läget för planeten är akut. Klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald hotar mänsklighetens trygghet och säkerhet. Nu är det skarpt läge att agera. Den 9 september är det riksdagsval. Då kan väljarna lägga sin röst på det parti i riksdagen som de anser har den bästa politiken för en hållbar framtid, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

LÄS ÄVEN: • Intervju med Karolina Skog om varför Miljöpartiet kritiseras för sin miljöpolitik

Vänsterpartiet bäst, följt av Miljöpartiet
Enligt föreningens undersökning är det Vänsterpartiet som har den bästa politiken för en hållbar framtid, tätt följt av Miljöpartiet. En förklaring till det ges i rapporten:
– Miljöpartiet, som ställde sig bakom samtliga av Naturskyddsföreningens miljöpolitiska förslag inför förra valet, och som innehaft miljö- och klimatministerposterna denna mandatperiod, har delvis misslyckats med att driva igenom dem i regeringsställning. En förklaring till detta är att regeringspartnern Socialdemokraterna haft lägre miljöambitioner.

Naturskyddsföreningens poängsystem. Partierna har betygsatts utifrån sitt agerande i de 18 förslagen. Grönt ljus får partiet om de agerat och röstat för miljön i frågan. Gult ljus ges till partier som “agerat, men inte lika långgående eller likvärdigt” och rött ljus delas ut om partierna inte agerat i frågan eller till och med motarbetat Naturskyddsföreningens förslag.

I tabellen kan utläsas att både V och MP hade ambitiösa ambitioner 2014 när Naturskyddsföreningen presenterade sin lista med förslag. När det sedan gäller hur partierna agerat och röstat får Miljöpartiet ett något sämre betyg. Vänsterpartiet är till exempel enda partiet som agerat enligt Naturskyddsföreningens förslag när det gäller skogsvårdslagen (“inordna skogsvårdslagens regler som en del av miljöbalken”).

LÄS ÄVEN: • Sverige lägger 30 miljarder kronor per år på klimatskadliga subventioner

Hos Alliansen ser det mörkare (rödare) ut. Alla partier får rött ljus när det gäller marint skydd, ålfiskestopp, ekologisk areal, miljöavgift på växtskyddsmedel, koldioxidskatt och när det gäller skogsskydd (“säkerställ att Sverige kommer att uppfylla FN:s Nagoyaåtagande i skogliga ekosystem”) fick alla rött betyg utom Liberalerna som fick gult.

Sämst har riksdagen agerat för biologisk mångfald
Riksdagens samlade insatser får också betyg i rapporten. När det gäller klimatarbetet har det åtminstone inletts eller i vissa fall verkställts på de flesta områden. Ett av de områden där de politiska partierna dock presterat sämst enligt Naturskyddsföreningen är frågan om biologisk mångfald. Av de sju frågor som ingår får den svenska politiken rött ljus i fyra och gult i tre.

“Alliansen har försämrat handlingskraften” 
Det beror inte enbart på regeringen, menar Naturskyddsföreningen: “Regeringspartiernas handlingskraft har dock minskat genom att de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna markerat mot regeringen i flera miljöpolitiska frågor”.

– I EU-nämnden har de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna dessutom flera gånger sänkt ambitionerna för den miljöpolitik som Sverige ska driva inom Europeiska unionen, skriver föreningen i rapporten.

– Oavsett vilka partier som bildar nästa regering uppmanar vi riksdagspartierna att fortsätta bygga på framgångarna med de blocköverskridande överenskommelserna, de gemensamt beslutade nationella miljömålen, och att säkra tillräckliga resurser för miljöarbetet. Väljarna förväntar sig beslut om långsiktiga och kraftfulla åtgärder i miljöpolitiken, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

Källor: Naturskyddsföreningen och rapporten “Ny fart i miljöpolitiken

Mer att läsa